Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yüksel AYAZ
Danışman: Doç. Dr. Süleyman ADANUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İlgili Yüklenicinin İhaleye Girişi, Yapım Süreci ve Çıkabilecek Sorunlara Çözüm Önerileri
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2012
Sayfa Sayısı: 56
Tez No: t2508
Özet:

      Bu tez çalışmasında kamu ihaleleri ile devlete iş yapacak özel firmaların işin yapım aşamaları anlatılmaktadır. Bu aşamalarda yüklenicinin karşılaşabileceği sorunlara ve çözüm önerilerine değinilmiştir. Çalışma süresince farklı kamu ihaleleri ve yapım incelenmekte, yüklenici firmanın karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri getirilmektedir. Çalışma içeriğinde idarece işin ihaleye çıkışı ile birlikte ihaleseçiminde yaklaşık maliyet hazırlanmasında sözleşme yapım ve işin tesliminde birçok sorunun göz ardı edildiği gözlenmektedir. Günümüzde kamu ihalelerinde eşit rekabet ortamının oluşabilmesi için idarelerin tüm ihale sürecini denetleyen bir birim oluşturması gerektiği ve bu birimin ihaleyi yöneten idareden bağımsız olması gerektiği düşünülmektedir. Kamu ihalelerinde ortaya çıkan sorunlar gün geçtikçe artmakta ve çözümleri zorlaşmaktadır. Sonuç olarak bu sorunlar kaliteyi düşürmekte ve süreci uzatmaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Kamu İhaleleri,Yüklenici Firma, İhaleye Çıkış, Yaklaşık Maliyet Hazırlanması, İhale Sürecini Denetleyen Birim