Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Serkan SAVAŞ
Danışman: Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapım İşlerinin Sözleşme İmzalanıncaya Kadar Geçirdiği Süreçler ve Çıkabilecek Sorunlar
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2012
Sayfa Sayısı: 44
Tez No: t2506
Özet:

      Bu çalışma kamu kurumlarının ihale için kullandıkları 4734 ve 4735 sayılı kanunlarının; ihaleye çıkartma aşamasından sözleşme imzalamaya kadar olan sürecin anlatımını içermektedir. Bu süreçler kısa olarak anlatılmış ve daha sonra bu süreçlerde çıkabilecek sorunlara değinilmiştir. Çalışmanın oluşması için değişik kaynaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının işleri incelenmiş ve bu kurumlarda çalışan kişilerin tecrübelerine de başvurulmuştur.

Çalışma başlangıcında ihale sürecinde yeni görev alacakların kanun ve yönetmeliklerin çok oluşu ve sürekli ihtiyaçlara göre değişiminden kaynaklı olarak adaptasyon sorunundan dolayı süreçlerle ilgili sorunların yaşandığı da gözlemlenmiştir.

      Değişen gelişen dünya ile kanunlarında değişime uğraması şart olduğundan; gerek konu incelenirken eksik kalan yönler gerekse çıkabilecek sorunlara karşı gerekli değişimlerin ilgili kurumlar tarafından yapılması gerekliliği gözlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler:Kamu İhale Kanunu, İhaleye Çıkartma, İhale Süreci, Sözleşme