Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bahram SAMADİ VAİGHAN
Danışman: Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PATLAMA ETKİSİ ALTINDAKİ ÇELİK PANEL ELEMANLARIN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/4/2012
Sayfa Sayısı: 103
Tez No: t2450
Özet:

       Patlama olayının mekanizması ve etkileri bugüne kadar bir çok araştırmacı tarafından teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Bu araştırmalar, belli miktardaki bir patlayıcının patlamasıyla oluşan basıncın hesabı ve bir eleman üzerine etkitilen herhangi bir patlama basıncının o elemanda oluşturacağı hasar durumunun belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı da, belli bir patlama basıncına maruz çelik panel elemanların davranışını incelemektir.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma toplam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgilerin verildiği bölüm olup, patlama olayının mekanizması ve çeşitleri ile patlama etkilerine karşı alınması gereken önlemlere değinilmiştir. İkinci bölümde, çalışmanın amacına uygun olarak farklı mesnet düzenlemelerine göre tasarlanıp, ABAQUS-6.10.1 programıyla doğrusal olmayan modellemesi yapılan çelik panellerin patlama etkilerine karşı davranışları incelenmiştir. Çalışmanın tümünden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler ise üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar diziniyle bir ek bölüm izlemektedir.

       Elde edilen sonuçlar, patlama etkisi altındaki çelik panellerde, enerjinin çoğunun mesnetlerde harcandığını göstermiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Patlama, Patlama Basıncı, Çelik Panel, Harcanan Plastik Enerji, Sonlu Elemanlar Yöntemi