Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa VURAL
Danışman: Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Uzay Kafes Sistemlerinin Kar Yükleri Yönünden İncelenmesi: Stadyum Çatısı Örneği
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/3/2012
Sayfa Sayısı: 91
Tez No: t2445
Özet:

      Çalışma kapsamında ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde uygulaması yapılan bir uzay kafes sistemin mevcut projesine göre statik analizleri yapılmış ve düşey yükler altında kesit yeterlilikleri araştırılmıştır. TS 498 (Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yük değerleri) kapsamında alınan kar yükü değerleriyle statik analiz ve kesit kontrolü yapılmıştır. Sistem ayrıca rüzgâr, deprem ve sıcaklık değişmesi etkileri altında incelenmiştir. Daha sonra Doğu Karadeniz Bölgesi için Devlet Meteoroloji İstasyonlarından (DMİ) elde edilen kar verileri ile istatistiksel analiz yöntemleriyle belirlenen ortalama tekerrür süresi (OTS) 50 yıl ve 100 yıl olan zemin kar yükleri kullanılarak sistemin statik analizi yapılmış ve kesit yeterliliği kontrolü tekrarlanmıştır. Son olarak yapı sistemine projesi dışında yapılmış olan güçlendirmelerin yeterliliği ve etkinliği araştırılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda mevcut yapının TS 498’ e göre hesaplanan kar yükü değerleri için bazı elemanlarda gerilmelerin yüksek olduğu, kesitlerin yetersiz kaldığı ve bu durumun büyük oranda mesnet bölgelerinde olduğu gözlenmiştir. Sisteme projesi dışında yapılmış olan güçlendirmenin amacına ulaşmadığı tespit edilmiştir. Kar yüklerinin kar verisi istatistiklerine dayanarak hesaplandığı durumda ise maksimum gerilmelerde %75 - %80 oranlarında artışlar olduğu görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Çelik yapılar, Uzay kafes sistemler, Kar yükleri.