Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Berat Samet SAĞIR
Danışman: Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kent İçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri: Trabzon Örneği
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/1/2012
Sayfa Sayısı: 82
Tez No: t2427
Özet:

       Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük ve orta ölçekteki şehirlerinde trafik sorunu artarak büyümektedir. Ülkemizde ise nüfus artışı, özel araçlara olan talebin artması, kentsel arazi kullanımında yapılan hatalar, toplu taşıma sistemlerinin istenen seviyede olmaması gibi etkenler sorunun daha da büyümesine sebep olmaktadır.

Bu çalışmada, Trabzon kenti özelinde kent içi trafikte görülen sorunlar ayrıntılı incelenmiş, aksaklıkların nedenleri irdelenmiş, bir anket çalışması yapılmış ve bu sorunlara çağın gereklerine uygun çözüm yaklaşımları incelenmiştir.

       Çalışmanın giriş bölümünde kent içi planlaması yaklaşımlarının tarihsel gelişimi, çeşitli yönleriyle trafik sorunları ve çözüme yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır.

İkinci bölümde tarihi Trabzon Kenti genel yapısı incelenmiştir. Kent içi trafikte akışa engel olan ve trafik güvenliğini tehdit eden sorunlar ortaya konulmuştur. Yapılan anket çalışmasıyla merkeze olan talebin yapısı, özel araç tercihinin sebepleri ve tercihlerin toplu taşımaya aktarılma şartları incelenmiştir.

       Son bölüm olan sonuç ve öneriler kısmında, önceki bölümlerde problem olarak belirtilen hususlara, yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler de göz önünde bulundurularak ekonomik, pratik, sistemli, sürdürülebilir çözüm önerileri sunulmuştur.

      Anahtar Kelimeler: Trabzon, Trafik, Anket Tekniği, Kent İçi Ulaşım, Toplu Taşıma