Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abtin SHARİFİ KHİABANİ AZAR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Buhar Kürünün Uçucu Küllü Kendiliğinden Yerleşen Betonlarin Donma-Çözülme Dayanikliliğina Etkisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/12/2011
Sayfa Sayısı: 113
Tez No: t2417
Özet:

      Bu çalışmada buhar kürü uygulanmış ve uçucu küllü Kendiliğinden Yerleşen Betonların, donma-çözülme etkisine dayanıklılıkları araştırılmıştır. EFNARC komitesi standartlarına göre tasarlanan ve toz miktarı 500 kg/m3, 550 kg/m3 ve 600 kg/m3 olarak, üç seri KYB üretildi ve her seride, toplam tozun % 0, % 20, % 30, % 40 ve % 50´si oranında uçucu kül ikamesile toplam 15 üretim gerçekleştirildi. Numunelerin bir kısmına yumuşak ısıl işlem yöntemine göre, buhar kürü uygulandı ve ikinci gruba standard kür uygulandı. hazırlanan numunelerin 1 ve 28 günlük basınç dayanımları değerlendirildi. Buhar kürlü numunelerin bir tanesi bir günlükte 100 çevrim D-Ç′ye tabi tutuldu. Bir tane buhar kürlü ve bir standard su kürü görmüş ise, 27 gün su içinde bekletildikten sonra, 28 günlüklerinde 100 çevrim D-Ç′ye tabi tutuldular. Tüm D-Ç tabi tutulan numunelerin, 25 çevrimde bir ağırlık kaybı ve ultrases hız değişimleri belirlendi ve 100 çevrim D-Ç sonunda, su içinde bekletilmiş şahit numunelerile birlikte basınç dayanımları değerlendirildi. Deney sonuçlarına göre uçucu küllü KYB′ler, buhar kürü uygulanması sonunda 1 günlükte 28 günlük dayanımlarının %40-60 arasını elde ettiler fakat 28 günde standart kür gören numunelerden daha az basınç dayanıma sahip oldular. Uçucu kül ikame miktarı arttıkça buhar kürün betona verdiği zarar azalmıştır ve Uçucu kül %40 olduğunda, D-Ç′ye karşı en yüksek direnç görüldü. Tüm KYB′lerde D-Ç ardından önemli ağırlık ve ultrases hız değişimi gözlenmemiştir.

      Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden Yerleşen Beton, Buhar Kürü, Uçucu kül, Donma-Çözülme