Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sertaç HAMZAÇEBİ
Danışman: Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Prefabrike Yapılarda Kolon- Temel Birleşimlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/7/2011
Sayfa Sayısı: 82
Tez No: t2396
Özet:

      Prefabrike yapılarda yuvalı temeller sıkça kullanılmaktadır. Atölyelerde önceden hazırlanmış prefabrik beton elemanlar şantiyeye nakledilmekte ve kolonlar önceden yerinde dökme betonarme teknikle hazırlanmış temel yuvalarına monte edilmektedir.

Çok açıktır ki, düşey yükler ve deprem ile rüzgâr etkilerinden kaynaklanan yatay yüklerin temel yuvasına doğru aktarılması yapı stabilitesi açısından oldukça önemlidir. Teknik literatürde bu konuyla ilgili sınırlı sayıda çalışma olması ve bu çalışmaların da birçok ön kabule dayanması sebebiyle belirli bir yuvalı temel bağlantı tipinin önerilmesi çok zordur.

      Bu çalışmanın temel amacı, gerçek monolitik kolon-temel bağlantısına en yakın davranışı sergileyen soket bağlantı tipini tespit etmektir. Bu amaçla 5 ayrı kolon-temel bağlantı tipi üzerinde çalışılmış ve bu çalışmalarda kolona çevrimsel yanal yük uygulayarak tek eksenli eğilme altında, kolon-temel soket bağlantı ara yüzündeki etkiler gözlemlenmiştir. Deneylerde kolonlara eksenel yük uygulanmamıştır. Elde edilen çevrimsel eğriler üzerinden monolitik bağlantıya en yakın sonuçları veren bağlantı tipi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Prefabrike kolonlar, Soketli bağlantı, prefabrike yapı elemanları,

      çevrimsel yükleme.