Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nil Arın ATABEY
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADANUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Lifli Polimer Kompozit Asma Köprülerin Statik ve Dinamik Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/7/2011
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: t2395
Özet:

      Bu çalışmada, lifli polimer (LP) kompozit malzemeden yapılmış, asma bir köprünün, statik ve dinamik davranışı incelenmiştir. Uygulama olarak Boğaziçi Köprüsü seçilmiştir. Çelikten yapılmış gerçek köprü modeli de analiz edilmiştir. LP kompozit ve çelik malzeme durumunda elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Statik analizlerde köprünün kendi ağırlığı dikkate alınmıştır. Geometrik olarak lineer olmama ve P-Δ etkileri analizlerde göz önünde bulundurulmuştur. Dinamik analizlerde zaman tanım alanı yöntemi kullanılmıştır. Yer hareketi olarak, 1999 Kocaeli Depremi, Yarımca Petro-Kimya Tesisleri ivme kayıtları seçilmiştir. Çelik malzeme kesit alanları baz alınarak, LP malzemeler için Eşdeğer Rijitlik ve Eşdeğer Dayanım yöntemlerine göre kesit alanları belirlenmiştir. Analizler sonucunda hafif ağırlık, yüksek elastisite modülü, birim ağırlığa oranla yüksek dayanım, rijitlik, sönüm yeteneği ve çevresel koşullara karşı direnç gibi özellikler nedeni ile mekanik performans bakımından, LP kompozit malzemelerin asma köprüler için uygun olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Asma Köprü, Lifli Polimer Kompozit, Çelik, Statik Analiz, Dinamik Analiz, Eşdeğer Rijitlik, Eşdeğer Dayanım