Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Halil İbrahim YAVUZ
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Su Geçirimsiz Beton Tasarımı ve Örnek Uygulumalar
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/7/2011
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: t2392
Özet:

      İnşaat mühendisliğinin ana görevi yaşamın tüm alanlarının gereksinimini sağlayacak yapılar inşa etmektir. Yapıların inşaasında kullanılan en önemli argüman şüphesiz betondur. Betonda aranılan en önemli özellik yüksek mekanik mukavemete sahip olması ve bu özelliğini zamanla kaybetmemesidir. Beton doğal bir malzeme olmayıp çoğu zaman arazi koşullarında üretilen yapay bir malzemedir. Bu nedenle betona istenilen özellikler, farklı mineral ve kimyasal maddeler kullanılarak verilebilir. Dayanıklı bir beton üretiminde göz önüne alınan önemli faktörlerden biri betonun geçirimsiz olmasıdır. Geçirimsizlik deyince akla ilk gelen akışkan yani su ve buhar geçirimsizliğidir. Çünkü boşluklu yapıda olan betonun fiziksel ve kimyasal olarak bozulmasının en önemli etkeni sudur. Sertleşmiş beton içindeki sürekli ağ biçimindeki kılcal boşluk sistemi su geçirimliliğinin nedenidir. Bu boşlukların çap büyüklüğüne bağlı olarak yüksek veya düşük miktarda su geçirimliliği problemi ile karşılaşırız. Geçirimlilik üzerine pek çok faktör etki eder. Bu faktörlerin en önemlileri çimento miktarı ve su/çimento oranıdır. Betonun su işleme özelliği incelenirken farklı çimento tiplerinin etkisi, kimyasal katkı maddeleri ile uçucu kül ve trasın etkileri araştırılmıştır. Farklı basınçların betonun su işleme derinliğine etkisi de ölçülmüştür.

Bu çalışmada, birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup beton ve bileşenleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci bölümde kullanılan agrega, çimento, su, kimyasal ve mineral katkı maddelerinin özellikleri ile yapılan uygunluk deneylerinin metodları ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde yapılan deneylerden elde edilen sonuçların karşılaştırılmalı olarak irdelenmesi yer almaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, su işleme derinliğinin azalması, su/çimento oranının azalması ile gerçekleşmektedir. Ayrıca çimentodaki puzolan miktarı ile uçucu kül ve tras miktarının artmasının da betonun basınç altında su işleme derinliğini azalttığı görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Mineral katkılar, permeabilite, su penetrasyonu, kimyasal katkılar, durabilite