Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Samet AYDIN
Danışman: Prof. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Trabzon İle Rize İlleri Arası Kıyı Koruma Yapılarının İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/6/2011
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2385
Özet:

      Türkiye nin Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan karayolu, arazinin elverişsiz oluşu nedeniyle kıyıdan ve denizden dolgu yapılarak geçirilmiştir. Böylece kıyı dengesi bozulmuş, dalgalar kıyıya yakın inşa edilen mühendislik yapılarının stabilitelerini bozarak yıkılmalarına ve kıyı erozyonuna yol açmıştır. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için kıyı koruma yapıları yapılmıştır. Doğu Karadeniz Sahil yolu kapsamında inşa edilen Trabzon ile Rize illeri arası kıyı koruma yapıları; kıyı tahkimatları, mahmuzlar ve balıkçı barınakları olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiştir. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar ile dalga mekaniği ve kıyı koruma yapıları hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; kıyı tahkimatları stabilite ve çevreye olan etkileri, mahmuzlar malzeme biriktirme ve kıyı oluşturma ve balıkçı barınakları stabilite ve malzeme biriktirme yönünden irdelenmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve öneriler verilmiştir. Altıncı bölümde kaynaklar, eklerde ise Trabzon ile Rize illeri arası kıyı koruma yapıları resmedilmiş ve Rize Çiftekavak Çekek Yeri kesitleri verilmiştir. Sonuç olarak; bazı kıyılarda yapılan kıyı tahkimatlarının stabilite bakımından boyutlarının yetersiz olduğu ve filtre tabakasının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Mahmuzların kıyı oluşturmada başarılı olduğu ve balıkçı barınaklarında sığlaşma olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Koruma Yapısı, Mahmuz, Kıyı Tahkimatı, Dalgakıran, Karadeniz Sahil Yolu