Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan Alper KAMİLOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Bazı Trabzon Zeminlerinin Kompaksiyon Deneylerindeki Kompaksiyon Özellikleri ile Geçirimlilik Katsayıları Arasındaki İlişkiler
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/6/2011
Sayfa Sayısı: 72
Tez No: t2383
Özet:

      Yapılan bu yüksek lisans tez çalışmasında, Trabzon İlinin çeşitli yerlerinden alınan beş farklı zemin örneği üzerinde, yıkamalı analiz, tane yoğunluk, ıslak analiz, likit ve plastik limit deneyleri, standart kompaksiyon deneyleri ve standart kompaksiyon enerjisinde artan su içeriği değerleriyle sıkıştırılmış zemin örnekleri üzerinde, düşen düzeyli geçirimlilik deneyleri yapılmıştır. Yapılan zemin sınıflandırma deneyleri sonucunda zemin örnekleri, (USCS) ye göre sınıflandırılmıştır. Yapılan standart kompaksiyon deneylerinde, zemin örneklerinin kuru yoğunluklarının, artan su içeriği ile birlikte önce artış gösterdiği, belirli bir su içeriği değerinde maksimum değer aldıkları ve daha sonra artan su içerikleriyle kuru yoğunluk değerlerinde azalma olduğu gözlenmiştir. Düşen düzeyli geçirimlilik deneyleri sonucunda su içeriklerindeki artışa bağlı olarak, optimum su içeriğinden önce geçirimlilik katsayılarında artış gözlenmiş olup, optimum su içeriğinde geçirimlilik katsayılarının minimum değer aldıkları ve optimum su içeriğinden sonra su içeriklerinin artmasıyla geçirimlilik değerlerinde de artış olduğu gözlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen (w-pk) ve grafiklerinin (w-k) üst üste getirilmesi ile w-pk grafiklerinin maksimum kuru yoğunluk değerleri ile w-k grafiklerinin minimum geçirimlilik değerlerinin aynı su içeriği değerlerinde olduğu görülmüştür. Kompaksiyon ve düşen seviyeli geçirimlilik deneylerinden elde edilen (e) ve (k) değerlerinden oluşturulan e- log(k) grafiklerinin doğrusal oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompaksiyon, Standart Kompaksiyon Deneyi, Boşluk Oranı, Su İçeriği, Maksimum Kuru Yoğunluk, Optimum Su İçeriği