Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Akın ÜSLÜ
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Ilısu Barajı Çevresel Etki Maliyet Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/6/2011
Sayfa Sayısı: 94
Tez No: t2324
Özet:

      Bu tez çalışmasında, 1200 MW maksimum kapasiteye sahip Ilısu Barajı’nın çevresel etkilerinin maliyeti analiz edilmiştir. Bu analiz için çalışma ile ilgili konularda veriler toplanmıştır. Ilısu Barajı’nın yüksekliği, arazi ve topografya özellikleri, nüfus yoğunluğu ve su altında kalan rezervuar alanı göz önüne alınmıştır.

Genel bilgiler bölümünde, tezin amacı belirtilip, barajlar hakkında genel bilgiler verilmiş ve baraj – çevre ilişkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar bölümünde Ilısu Baraj Projesinden etkilenen tek kentsel yerleşim yeri olan Hasankeyf İlçesi ve Ilısu Baraj Projesi tanıtılıp, projenin karakteristik özellikleri verilmiştir.

      Bulgular bölümünde ise Ilısu Baraj Projesi’nin çevresel etki maliyeti; GHG emisyonları, bitkisel üretim kayıpları ve meydana gelebilecek hayat kaybı maliyetleri, insanların yeniden yerleşmelerinden kaynaklanan maliyetler, arazi kaybı maliyetleri, relokasyon yolları maliyeti, değişecek olan enerji nakil hatları maliyeti, tarihi ve arkeolojik alanlarla ilgili meydana gelen maliyetler göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

Ilısu Barajı’nın bir MWs elektrik üretimi için çevresel etki maliyeti yaklaşık 1,697.192 $ (2,376.069 TL) olarak hesaplanmış; hesaplanan çevresel etki maliyeti, mevcut elektrik tüketim maliyeti ve baraj maliyetiyle karşılaştırılmıştır. Barajın enerji üretimi ile kendini amorti edeceği süre 6.48 sene olarak tespit edilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Ilısu Barajı, Dicle Nehri Kalkınma Planı, Barajların Çevresel Etkileri,

Çevresel maliyet, Fayda-zarar analizi, Karşılaştırmalı analiz.