Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kazım DOĞANOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sarıgüzel Barajı Çevresel Etki Maliyet Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/5/2011
Sayfa Sayısı: 94
Tez No: t2314
Özet:

      Mühendisliğin ve teknolojinin insanlığa sunduğu en önemli fayda araçlarından biri olan barajlar, son yıllarda sadece sağladıkları faydalarla değil kuruldukları bölgedeki nüfusa, doğal yaşama ve çevreye etkileri ile de inceleme konusu olmaktadır. Günümüzde barajlar için yapılan değerlendirmeler, sadece ekonomik getirisini ve inşa maliyetini değil, yapımı amaçlanan barajın çevresel, sosyal ve kültürel etkilerinin maliyetlerinin de incelenmesini öngörmektedir.

Bu tez çalışmasında, 103 MW kapasiteli olarak projelendirilen Sarıgüzel Barajı ve HES’in çevresel etkilerinin maliyeti analiz edilmiştir. Kapsam gereği proje ile ilgili teknik veriler; bölgeye yönelik coğrafik, jeolojik, demografik ve sosyal verilerle birlikte irdelenmiştir.

      Genel bilgiler kapsamında, tezin amacı belirtilmiş ve baraj-çevre ilişkisi irdelenmiştir. Sarıgüzel Barajı ve HES hakkında teknik bilgiler verilmiş ve bölgedeki Sosyoekonomik durum incelenmiştir.

Bulgular bölümünde ise projenin neden olacağı arazi kaybı maliyetleri, bitkisel üretim kayıplarının maliyetleri, meydana gelebilecek olası hayat kaybı maliyetleri, GHG emisyonları, insanların yeniden yerleşim maliyetleri ve yol relokasyonlarının maliyetleri hesaplanarak Sarıgüzel Barajı ve HES’in çevresel etki maliyeti irdelenmiştir.

      Sarıgüzel Barajı ve HES’in bir MWs elektrik üretimi için çevresel etki maliyeti yaklaşık 112.73$ (158.95TL) olarak hesaplanmış; hesaplanan çevresel etki maliyeti, inşaat maliyetleri ile birlikte barajın işletmeye açıldıktan sonra sağlayacağı elektrik üretim gelirleriyle karsılaştırılmıştır. Barajın sağlayacağı enerji üretiminin; inşa maliyeti 14 ayda, ekonomik ömrü boyunca oluşturacağı tüm maliyetleri ise yaklaşık 27 ayda karşılayacağı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sarıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Ceyhan Nehri Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma, Barajların Çevresel Etkileri, Barajların Çevresel Etki Maliyetleri, Fayda-zarar Analizi, Karşılaştırmalı Analiz.