Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Akın Zafer DİLBEROĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Karayollarında Otokorkulukların Kazaların Önlenmesindeki Önemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/2/2011
Sayfa Sayısı: 81
Tez No: t2298
Özet:

      Karayollarımızda meydana gelen can kayıplarının azaltılması halkın ve özellikle trafik kazaları ile ilgilenen araştırmacıların temel amacıdır. Ülkemizde trafik kazaları, 15–35 yaşları arasındaki insanlar için ölüm sebeplerinin başında gelmekle beraber, sakat kalma oranları sıralamasında hastalık ve diğer kazalardan önce ilk sırada bulunmaktadır.

Tek aracın yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazalardaki ölümler, tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık %20 sini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, araçların yol dışına çıkmaları durumunda, meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek için uygulanabilecek otokorkuluklar irdelenmektedir. Otokorkuluklar, herhangi bir hatadan dolayı aracın yol dışarısına çıkarak daha büyük bir kaza yapmasını engeller. Fakat aracın yolun dışına çıkmasının engellenmesi kontrollü bir şekilde olmalıdır. Aracın yola dengesiz bir şekilde döndürülmesi yolda seyir halinde olan diğer araçlar için tehlikeli olabilir.

      Yol kenarındaki kazaya sebebiyet verebilecek engellerin uygun bir şekilde korunması veya çarpma esnasında kırılacak şekilde dizayn edilmesi de önem taşımaktadır. Otokorkuluklar eğer yol platformunun etrafındaki engeller zorunlu sebeplerden dolayı kaldırılamıyor ise kullanılmalıdır. Fakat otokorkuluklar doğru bir şekilde montaj edilmezse ya da uygun otokorkuluk seçimi yapılmazsa, otokorkuluklar yol platformu kenarında tehlikeli cisim rolünü üstlenirler.

Sonuç olarak, karayollarından sorumlu birimler sistematik olarak yolların güvenliğini arttırıcı önlemleri almalı ve bunu yaparken ekonomi ve bakım kriterlerini de göz önünde tutmalıdır.

      Anahtar Kelimeler: Otokorkuluklar, karayolundan çıkma, tek araç kazaları, çarpışma.