Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selvi ERKAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Dengeli Konsol Yöntemi ile İnşa Edilen Betonarme Karayolu Köprülerinin Yapım Aşamalarına Göre Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/2/2011
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: t2295
Özet:

      Bu tez çalışmasında, dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen betonarme karayolu köprülerinin yapım aşamalarına göre analizi belirlenmiştir. Bu amaçla betonarme bir köprü üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapım aşaması içeren analizlerde, zamana bağlı hem geometri değişimleri hem de malzeme özellikleri dikkate alınmıştır. Zamana bağlı malzeme özellikleri için betonun elastisite modülü, sünme ve rötre değişkenleri ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar yapım aşamalarının dikkate alınmadığı çözümler ile karşılaştırılmıştır.

Bu tez çalışması üç bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde genel bilgiler, çalışma hakkında bilgi ve formülasyonlar sunulmaktadır. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Üçüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler: Dengeli Konsol Yöntemi, Betonarme Karayolu Köprüsü, Sonlu Eleman Yöntemi, Yapım Aşaması, Zamana Bağlı Malzeme Özellikleri