Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdal YILDIRIM
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yapım Aşamaları ve Farklı Zemin Durumlarının Betonarme Köprülerin Yapısal Davranışlarına Etkisi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/1/2011
Sayfa Sayısı: 56
Tez No: t2289
Özet:

      Bu tez çalışmasında, yapım aşamaları ve farklı zemin durumlarının betonarme köprülerin yapısal davranışlarına olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, Elazığ-Malatya karayolunun 51. km’sinde bulunan Kömürhan Köprüsü üzerinde analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup; karayolu köprülerinin yapısal davranışı ile ilgili çalışmalar ve karayolu köprülerinin analitik modellenmesi bu bölümde sunulmaktadır. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. İkinci bölümde yapılan çalışmalar iki kısma ayrılmıştır. İlk kısımda, Kömürhan Köprüsü’nün proje verileri dikkate alınarak oluşturulan sonlu eleman modeli üzerinden lineer statik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde sert, orta ve yumuşak zemin türleri için analizler tekrarlanmış, analizler sonrasında tabliye uzunluğu ve ayak yüksekliği boyunca elde edilen yerdeğiştirme, eğilme momenti, kesme kuvveti ve normal kuvvet değerleri ile temelde elde edilen yerdeğiştirmeler ve gerilmeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İkinci kısımda, Kömürhan Köprüsü’nün lineer olmayan davranışı köprünün yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme deformasyonlarının dikkate alınması için belirlenmiştir. Yapım aşamalı analizlerde beton malzemesi için elastisite modülündeki değişimler, rötre ve sünme etkileri, çelik malzemesi için ise çeliğin relaksasyonu dikkate alınmıştır. Analizler aksonrasında statik analizlerden elde edilen kesit tesirleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Üçüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler : Karayolu Köprüsü, Sonlu Eleman Modeli, Yapım Aşamaları, Zaman Bağlı Malzeme Deformasyonları.