Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeliha KUYUMCU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Elastik Zemine Oturan Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/1/2011
Sayfa Sayısı: 232
Tez No: t2277
Özet:

      Bu çalışma, değişerek yayılan yer hareketine maruz kablolu köprülerde zemin-yapı etkileşiminin stokastik davranışlar üzerindeki etkilerini içermektedir. Kablolu köprünün sonlu eleman modeli; köprü tabliyesi, kuleler ve kazık temel gruplarından oluşmaktadır. Zemin ise elastik kiriş Winkler modeli ile temsil edilmiştir. Yer tabakasının karmaşık yapısı, yapı sistemlerinin analizinde farklı noktalardaki deprem hareketinin değişiminden doğan etkilerin dinamik analizde dikkate alınmasını gerekli yapar. Bu amaçla hazırlanan çalışma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

      Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak kablolu köprülerin tarihsel gelişiminden, yapısal bileşenlerinin özelliklerinden ve kazık temel sisteminden ve konu ile ilgili çalışmalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde stokastik analiz formülasyonu, yer hareketinin değişerek yayılması göz önünde bulundurularak sunulmaktadır. Üçüncü bölümde stokastik analizde kullanılan yer hareket modeli tanımlanmaktadır. Ayrıca, zemin-kazık etkileşimi ve uygulama amacı olarak seçilen Quincy Bay-view köprüsünün analitik modelinden bahsedilmektedir.

Dördüncü bölümde değişerek yayılan deprem etkileri için zemin-yapı etkileşimini içeren ve içermeyen kablolu köprünün analizi ile elde edilen tepki bileşenleri irdelenmektedir. Beşinci bölümde çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ve öneriler verilirken, bu bölümü kaynaklar izlemektedir.

      

Çalışma sonucunda zemin-yapı etkileşimi ve deprem hareketindeki değişimi tanımlayan korelasyon, dalga yayılma ve üniform yer hareketi etkilerinin kablolu köprünün dinamik davranışı üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. bu yüzden, söz konusu etkilerin kablolu köprü gibi uzun açıklıklı yapı sistemlerinin dinamik analizinde dikkate alınması gereği ifade edilmektedir.

      Anahtar Kelimeler: Kablolu Köprü, Korelasyon Etkisi, Dalga Yayılma Etkisi, Zemin-Yapı Etkileşimi, Elastik Kiriş Winkler Modeli, Kazıklı Temel, Üniform Yer Hareketi, Stokastik Analiz.