Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat GÜNAYDIN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ADANUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Asma Köprülerin Yapısal Davranışının Yapım Aşamaları Dikkate Alınarak Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/1/2011
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t2276
Özet:

      Bu tez çalışmasında, asma köprülerin yapısal davranışlarının, yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme deformasyonlarının dikkate alınarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da bulunan asma köprülerden Boğaziçi Köprüsü ve İngiltere’de Severn Nehri üzerinde bulunan Humber Köprüsü örnek olarak seçilmiştir.

      Bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup; asma köprülerin yapısal davranışı ile ilgili yapılmış çalışmalar, asma köprülerin inşasında tarihsel gelişim, asma köprülerin elemanları, yapım aşamalı analiz yöntemleri ile ilgili genel bilgiler ve bu yöntemlere ait formülasyonlar bu bölümde sunulmaktadır. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. İlk olarak Boğaziçi Köprüsü’nün ve Humber Köprüsü’nün iki boyutlu sonlu eleman modelleri oluşturulmuştur. Sonra lineer statik analizlerin yanında yapım aşamaları ve zamana bağlı malzeme deformasyonları dikkate alındığı analizler gerçekleştirilmiş ve köprünün yapısal davranışı belirlenmiştir. Yapım aşamalarının ve zamana bağlı malzeme deformasyonlarının analizlerdeki etkisini daha iyi belirlemek amacıyla elde edilen veriler yapım aşamalarının dikkate alınmadığı analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Analizlerde betonun zamana bağlı dayanım değişimi, elastisite modülünün değişimi, sünme ve rötre etkileri ile çeliğin relaksasyonu dikkate alınmıştır. Köprülerin her iki analiz durumu için elde edilen yerdeğiştirmeler ve kesit tesirleri birbiriyle karşılaştırılmalı olarak sunulmaktadır. Üçüncü bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Asma Köprüler, Boğaziçi Köprüsü, Humber Köprüsü, Sonlu Eleman Analizi, Yapım Aşaması, Zamana Bağlı Malzeme Deformasyonu.