Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seda ALTINTAŞ ŞAHİNOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Reaktif Pudra Betonlar
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/10/2010
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: t2250
Özet:

      Reaktif Pudra Betonların (RPB) basınç dayanımları 200 ve 800 MPa, çekme dayanımları 25 ve 150 MPa, birim ağırlıkları 2500-3000 kg/m³ aralığında değişen ve kırılma enerjileri yaklaşık olarak 30000 J/m² mertebesinde olan yeni kuşak betonlardır.

Bu çalışmada farklı oranlarda çimento, silis dumanı, agrega, süper akışkanlaştırıcı ve çelik lif kullanarak 8 tasarım yapılmıştır. Su/çimento oranı 0.22-0.23 mertebesinde tutulmuştur.

      Deneysel çalışmalarda diyorit ve kuvars olmak üzere iki farklı agrega kullanılmıştır. Kuvars agregası en büyük tane büyüklüğü 0,6 mm olacak şekilde temin edilmiştir. Diyorit agregası ise en büyük tane büyüklüğü 8,00 mm olacak şekilde kullanılmıştır. Karışımlarda 6,00 mm boyunda, 0,15 mm çapında; narinliği 40 olan ve çekme dayanımı 1100 MPa, özgül ağırlığı 7,20 g/cm³ olan Beksa-Dramix çelik lifler kullanılmıştır.

Karıştırma işlemi sonrasında taze beton üzerinde yayılma deneyi gerçekleştirilmiş ve ardından sarsma tablasında sarsılıp şişlenerek 4×4×16 cm prizmatik kalıplara yerleştirilmiştir.

      Numuneler 24 saat sonunda kalıplarından çıkarılmış ve otoklav deneyine tabi tutulmuştur. Otoklav sürecinden 24 saat sonra numuneler üzerinde eğilmede çekme ve basınç deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Yerleştirme ve sıkıştırma numunelerde minimum boşluk elde edilecek şekilde yapılmıştır. Su/çimento oranını minimum düzeyde tutmak için malzemeler önce kuru olarak 5 dakika karıştırıldıktan sonra karışım suyu azar azar ilave etmek suretiyle karıştırma işlemi toplamda 20 dakika olacak şekilde sürdürülmüştür.

      Çelik lif kullanmaksızın RPB üretimi mümkün görülmemektedir. RPB için en az %3-4 oranında çelik lif kullanarak 2 saat süreli 2 MPa basınç altında otoklav uygulaması zorunludur. Bu uygulama biçimi ile 200 MPa üzerine rahatlıkla çıkılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : RPB, Silis Dumanı, Süper akışkanlaştırıcı, Çelik lif, Otoklav