Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selva SALTOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DİKDÖRTGEN ÇÖKELTİM HAVUZUNUN MODELLENMESİNİN TRABZON İÇMESUYU ARITMA TESİSİNE UYGULANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/8/2010
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: t2237
Özet:

      Taneciklerin, içinde bulunduğu suyun kütle yoğunluğundan daha büyük bir kütle yoğunluğu ile yerçekimi kuvvetinin etkisi altında, aşağıya doğru hareket etmelerine "çökelme" denir. İçme suyu arıtma tesislerindeki çökeltim tankları, suda bulunan askıdaki çökebilen katı maddelerin miktarlarının azaltılmasında kullanılır.

Bu çalışma kapsamında, İller Bankasının 2007 tarihinde onaylamış olduğu Derecik, Yıldızlı, Akçaköy, Söğütlü (Trabzon) İçme suyu Arıtma Tesisi Kesin Projesi prototip olarak alınmıştır ve projede kullanılan çökeltim havuzu 1/20 ölçeğinde küçültülerek pleksiglas malzemeden modeli oluşturulmuştur.

      Modellemede iki adet, benzer fiziksel olay var olup, birincisi laboratuar koşullarında olan “ Model “, diğeri de arazi koşulların da olan “ Prototip “ dir. Model havuzda, serbest yüzeyli akış olacağı için Froude sayısı kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır.

Düzeneğin deneye hazır hale getirilebilmesi için, devamlı su sirkülasyonunun olması gerekmektedir. Bunun için Trabzon Atasu İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuarında, Değirmen derenin suyu kullanılarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Değirmen derenin suyu endüstriyel atıklar olmadığından kimyasal yönden kirliliği olan bir su değildir, ancak mevsimsel geçişlerle beraber bulanıklılığı çok yükselmektedir. Bulanıklık değerlerini normal seviyelere getirmek için Poli Alüminyum Klorür (PAC) ve Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) dozlaması yapılmıştır.

      Bu çalışmanın amacı, prototip olarak seçilen çökeltim havuzunun modeli oluşturularak, model havuzumuzun çökelmeye ne kadar katkısı olduğunu, laboratuar ortamında yapılan çalışmalarla tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler : Arıtma tesisi, Çökeltme tankı, Prototip, Model havuz, Ölçek