Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih YILMAZ
Danışman: Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜK GARI STATİK HESABI VE DÜĞÜM NOKTALARININ ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/6/2010
Sayfa Sayısı: 99
Tez No: t2208
Özet:

      Yakın geçmişte inşa edilen bir yük garında meydana gelen çatlakların oluşum nedeninin araştırılması, yapılan çalışmanın ana temasıdır. Çalışmaya konu olan yük garı 76 m genişliğinde ve 137 m uzunluğundaki bir alanda inşa edilmiştir. Ana yapı, dış kolonlardan, iç temel kafes kirişlerine uzanan tali kafes kirişlerini içeren 2 bölümlü çelik bir yapıdır.

Bilindiği gibi, bir yapı kullanım ömründeki tüm koşullar altında güvenli olmak için tasarlanmalıdır ve kullanım ömrü boyunca ‘kullanılmaz’ hale gelmemelidir. Bu şu anlama gelir ki, yapı çökme, çatlak ve diğer göçme risklerinden arınmış olmalıdır. Bu çalışma için seçilen yapının, kafes kirişlerinde çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar ağırlıklı olarak bağlantı levhalarında gözlemlenmiştir. Bu tez çalışması kapsamında, aşağıdaki sorunlar detaylı olarak tartışılmıştır:

      •Yapının yapıldığı dönemdeki standartlar göz önüne alınarak, çelik yapının statik tasarımının denetlenmesi.

•Çelik yapının güncel standartlara göre tasarımı ve sonuçların yapının yapıldığı dönemdeki standartlar ile karşılaştırılması.

      •Genel tasarım modelleri kullanılarak kafes kirişlerin bağlantılarının analizi ve yetersiz düğüm noktalarının geliştirilmesi için önerilerin sunulması.

Anahtar Kelimeler: Çelik Yapılar, Çelik Yapıların Tasarımı, Kafes Kiriş, Bağlantı,Düğüm Noktası Tasarımı