Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Eren ŞENGÜL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜKSEK SU MUHTEVALI KİLLİ YOL TABAN ZEMİNİNİN KİREÇ STABİLİZASYONU VE HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/6/2010
Sayfa Sayısı: 100
Tez No: t2171
Özet:

      Yumuşak killi yol taban zeminleri üzerine inşa edilecek yol üst yapısının taşıma gücünü artırmak, deformasyonları (oturmaları) azaltmak ve diğer mukavemet özelliklerini (CBR, K, MR değerleri vb) artırmak için birçok zemin iyileştirme yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yüksek su muhtevalı killi yol taban zeminlerinin kireç stabilizasyonu ve hücresel dolgu teknikleriyle iyileştirilmesi ve bu iki farklı iyileştirme yönteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, optimum su muhtevası % 20 artırılarak yüksek su muhtevalı hale getirilmiş killi zemine % 5, % 10, % 15 oranlarında kireç karıştırılarak CBR deneyleri yapılmıştır. Yapılan CBR deneyleri sonucunda doğal durumda CBR değeri % 0,2 iken % 15 kireçle stabilize edildikten sonra % 7’lere yükselmiştir. Yine aynı şekilde yüksek su muhtevalı zemin % 5, % 10, % 15 oranlarında kireçle, hücresel dolguyla değişik oranlarda kireç ve hücresel dolgu teknikleri ile iyileştirilerek plaka yükleme deneyleri yapılmıştır. Kireç stabilizasyonu veya hücresel dolgu güçlendirme tekniklerinin tek başlarına oturmaları ve düşey gerilmeleri belirgin bir şekilde azaltmadığı, yatak katsayısı ve taşıma kapasitesini istenilen seviyede artırmadığı görülmüştür. Bu nedenle her iki iyileştirme yönteminin de yüksek su muhtevalı zeminlerde tek başlarına yeterli performans sağlamayacağı anlaşılmıştır. Yüksek su muhtevalı killi yol taban zeminlerinin önce kireçle stabilize edilip sonra da hücresel dolgu sistemi ile güçlendirilmesi durumunda yatak katsayısı ve taşıma kapasitesinde istenilen artış ile oturma, düşey gerilmeler ve tabaka kalınlıklarında istenilen azalmalar sağlanmıştır. Kireç ve hücresel dolgu sistemi ile iyileştirmenin yüksek su muhtevalı killi yol taban zeminlerinde olumlu sonuçlar verdiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hücresel Dolgu Sistemi, Kireç Stabilizasyonu, Taşıma Kapasitesi

       CBR, Yüksek Su Muhtevalı Killi Yol Taban Zemini