Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatma BİRİNCİ
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TAŞ KEMER KÖPRÜLERİN SONLU ELEMAN MODELLERİNİN OPERASYONEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/1/2010
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: t2142
Özet:

      Bu tez çalışmasında, taş kemer köprülerin dinamik karakteristikler olarak bilinen doğal frekansları, mod şekilleri ve sönüm oranlarının deneysel ve teorik olarak belirlenmesi ve köprülerin sonlu eleman modellerinin Operasyonel Modal Analiz Yöntemi kullanılarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yapı dinamik karakteristiklerini belirlemenin neden önemli olduğu ve hangi yöntemlerle belirlenebileceği ile ilgili genel bilgi verildikten sonra bu konu ile ilgili daha önce yapılan bazı çalışmalardan bahsedilmektedir. Daha sonra Teorik Modal Analiz Yöntemi ve bu yöntemde kullanılan formülasyonlar tek ve çok serbestlik dereceli sistemler için ayrı ayrı anlatılmaktadır. Bu bölümde, dinamik karakteristikleri deneysel olarak belirlemek için kullanılan Operasyonel Modal Analiz Yöntemi’nden, yöntemde kullanılan test aletlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, deneysel verilerin işlenip dinamik karakteristiklerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ile ilgili formülasyonlar verilmektedir. Tarihi yapıların sonlu eleman modelleri oluşturulurken kullanılan yöntemler ve taş köprüler hakkında kısa bir özet verilmekte, son olarak da çalışmada uygulama olarak seçilen köprüler tanıtılmaktadır. İkinci bölümde, seçilen köprülerin sonlu eleman modelleri, deneysel ve teorik dinamik karakteristikleri verilmektedir. Deneysel ve teorik dinamik karakteristiklerin karşılaştırılması ve köprülerin sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesi aşamaları da bu bölüm içerisindedir. Üçüncü bölümde deneysel ve teorik analizler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise, bu çalışmanın hazırlanması esnasında yararlanılan konu ile ilgili kaynaklar verilmektedir.

      Çalışma sonunda, uygun ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilen Operasyonel Modal Analiz Yöntemi’nin, karmaşık geometrik ve malzeme özelliklerine sahip taş kemer köprülerin dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesinde güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Operasyonel Modal Analiz, Dinamik Karakteristikler, Sonlu Eleman, Model İyileştirilmesi, Taş Kemer Köprüler