Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömer SOLEY
Danışman: Prof.Dr.Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: FRETLİ KOLONLARIN BASİT BURULMA ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/1/2010
Sayfa Sayısı: 85
Tez No: t2141
Özet:

      Beton ve betonarme teknolojisi üzerine yapılan çok sayıdaki araştırmalara rağmen, burulma etkisi henüz yeterince aydınlatılmamıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu etkinin göz ardı edilmemesi gerektiği anlaşılmış ve betonarme elemana ek burulma donatıları ekleyerek elemanın emniyete alınması sağlanmıştır.

Bilindiği üzere depremlerde, fretli kolonlar, etriyeli kolonlara göre daha iyi bir performans göstermektedir. Ülkemizde son zamanlara kadar çok nadir olarak kullanılmış olmasına rağmen geçirdiğimiz büyük depremlerden sonrasında daha fazla fretli kolon tasarımı yapılmaya başlanmıştır.

      Bu çalışmanın temel amacı, basit burulma etkisindeki fretli kolonların çevrimsel yük altındaki davranışlarının incelenmesidir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, betonun özellikleri, betonarmenin üstünlük ve sakıncaları, fretli kolonların burulma performanslarından bahsedilmiştir. İkinci bölüm yapılan çalışmalara ayrılmış olup, yapılan çalışmalar ve deneyler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler özetlenmektedir. Son bölümde kaynaklar dizini verilmiştir.

Yapılan çalışma göstermiştir ki fretli kolonların burulmaya karşı etkili olması ancak burulmanın fret sargı donatısı yönünde gelmesi durumunda, etriyeli kolonlara göre daha etkili olduğu; sargı donatısının ters yönde burulma uygulanması durumunda, etriyeli kolon davranışlarına benzer sonuçlar elde edildiği görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Basit Burulma, Fretli Kolon, Tekrarlı Yükleme.