Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gülnihal GENÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekai ANGIN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAZIK GRUPLARI İLE ŞEV STABİLİTE ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/1/2010
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: t2132
Özet:

      Heyelan veya şev kayması olarak adlandırdığımız kütle hareketleri ülkemizin jeolojik, jeodezik ve iklim özellikleri nedeni ile sıkça rastladığımız doğal afetlerdendir. Kütle hareketleri ülkemizin en çok batı Karadeniz, doğu Karadeniz ve marmara bölgesinde görülmektedir. Heyelanların oluştuğu bölgelerde önemli derecede sosyal ve ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Hiçbir kütle hareketi aniden meydana gelmemektedir. En hızlı heyelanlar bile öncesinden belirtilerini göstermektedir. Oluşan zararlar tehlikelerin önceden fark edilmeyişlerinin sonucudur. Heyelan alanlarının önceden belirlenerek yerleşim alanlarının buna göre kurulması gerekmektedir.

Bu çalışmada, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü, İETT Durağı, Triaj Alanı önü üzerinde oluşan heyelan incelenmiştir.

      Bu amaçla heyelan görülen bölgenin jeolojik yapısının ve yeraltı suyu durumunun ortaya çıkarılması için sondajlar yapılmıştır. Arazi, laboratuar ve büro çalışmaları yapılarak etüd bölgesinin mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Heyelan bölgesinin stabilitesinin sağlanması için kazıklı iksa sistemi ve drenaj uygulamaları yapılmıştır. Heyelan bölgesinin kesitleri çıkarılarak bilgisayar ortamında sayısallaştırılmıştır. Bölgenin mühendislik özellikleri kullanılarak stabilite hesapları plaxis bilgisayar programı ile yapılmıştır.

Elde edilen veriler yamaç üzerinde alınan tedbirlerle zeminin stabilitesinin sağlandığını göstermektedir.

      Anahtar Kelimeler: Kütle hareketleri, Yamaç stabilitesi, Heyelan, Kazık grupları