Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sedat ŞEN
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZGÜN YAYILI YÜK ETKİSİNDEKİ KALINLIĞI LİNEER DEĞİŞEN KALIN PLAKLARIN MINDLIN PLAK TEORİSİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/12/2009
Sayfa Sayısı: 49
Tez No: t2112
Özet:

      Plaklar insaat mühendisliginde yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır. Bu elemanlar narinliklerine (kalınlık/kısa kenar) göre ince ve kalın plaklar olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Teknik literatürde narinligi 1/20’den küçük olanlar ince plak, büyük olanlar ise kalın plak olarak adlandırılmaktadır.

Bu çalısmanın amacı farklı mesnet kosullarına, kenar oranlarına (b/a) ve kalınlık/kenar (t/a) oranlarına sahip düzgün yayılı yüke maruz kalınlıgı lineer degisen dikdörtgen kalın plakların Mindlin plak teorisi kullanarak incelenmesidir.

      Bu amaç dogrultusunda gerçeklestirilen çalısma dört bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde kalınlıgı lineer degisen kalın plaklar konusunda daha önce yapılan çalısmalar verildikten sonra Mindlin plak teorisi ve problemin sonlu elemanlar yöntemine göre formülasyonu verilmekte, çalısmanın amaç ve kapsamı sunulmaktadır. İkinci bölümde çalısmanın amacı dogrultusunda modellenen plaklar hankında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde, çalısmada dikkate alınan plaklardan elde edilen bulgular tablolar ve grafikler halinde sunularak irdelenmektedir. Dördüncü bölümde bu çalısmadan çıkarılan sonuçlar sunulmakta ve bunlara baglı olarak bazı öneriler getirilmektedir. Bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

Sonuç olarak b/a oranındaki degisimin mutlak degerce maksimum yerdegistirme ve egilme momenti üzerindeki etkisi kalınlık/kenar oranındaki degisiminin daha büyüktür.

      

Anahtar Kelimeler: Kalınlıgı lineer degisken kalın plaklar, Mindlin Plak Teorisi, Sonlu Elemanlar Yöntemi. Kenar oranı, Mesnet kosulları, Kalınlık/Kenar oranı