Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şafak İSLAMOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ SAHİL YOLU TAHKİMATINA UYGUN TAŞ ÜRETİM YÖNTEMİNİN SAPTANMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/8/2009
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: t2092
Özet:

      Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında inşa edilen kıyı koruma yapıları için gerekli taş tahkimatı malzemesi genellikle galeri patlatması yönteminin uygulandığı taşocaklarından temin edilmektedir. Galeri patlatması iş güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve çevresel açıdan birtakım problemlerin oluşmasına (taş fırlaması vb.) neden olmaktadır. Bu nedenle hem istenen kategoride taş tahkimatı malzemesi üretimini sağlayacak hem de çevresel problemleri en aza indirecek emniyetli bir patlatmalı kazı yöntemine gereksinim duyulmaktadır.

Bu çalışmada, kıyı koruma yapılarının inşasında kullanılan ve galeri patlatma yöntemiyle üretilen taş tahkimatı malzemesinin kategorik açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Çayeli-Seslidere, Of-Yemişalan ve Ardeşen-Köprüköy taşocaklarında üretilen taş tahkimatı malzemesinin Karayolları Teknik Şartnamesine göre uygunluğu değerlendirilmiştir. Seslidere, Yemişalan ve Köprüköy taşocağında yapılan galeri ve basamak patlatmalarına eşlik edilerek titreşim değerleri ölçülmüş ve çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Titreşim ölçer cihazı ile elde edilen kayıtlar, ülkemiz standartlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca kıyı koruma yapılarının inşası için gerekli kategorik taş tahkimatı malzemesi üretimi amacıyla örnek bir basamak patlatması tasarımı önerilmiş ve Kuz-Ram modeline göre parça boyut dağılımı analizi yapılmıştır.

      Elde edilen sonuçlardan, galeri patlatması yöntemiyle üretilen taş tahkimatı malzemesinin kıyı koruma yapılarında istenen kategorik dağılımı sağladığı görülmüştür. Seslidere, Yemişalan ve Köprüköy taşocaklarında üretilen malzemelerin standartlara uygun olduğu ve kıyı koruma yapılarında taş tahkimatı malzemesi olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır. Galeri patlatmalarından kaynaklanan titreşim parametrelerinin (maksimum parçacık hızı, ivme, yer değiştirme) oldukça yüksek olduğu ve yapılarda hasar oluşturma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Basamak patlatmasının çevresel problemleri en aza indirdiği ve ocakta çalışan işçi ve ekipmanların emniyeti için en uygun üretim yöntemi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca önerilen basamak patlatması tasarımının Kuz-Ram modeline göre Karadeniz Sahil Yolu Projesi için istenen kategoride taş tahkimatı üretimini sağlayacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Koruma Yapıları, Taş Tahkimatı, Taşocağı, Galeri ve Basamak Patlatması, Yer Sarsıntısı, Çevresel Etki, Kuz-Ram Modeli