Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurtaç EMİROĞLU
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YUSUFELİ BARAJININ ÇEVRESEL ETKİ MALİYET ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 18/8/2009
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: t2088
Özet:

      Son yıllarda büyük barajların insanlıga sagladıkları faydaların yanı sıra sosyal ve çevresel

etkileri tartısılmaya baslanmıstır. Birçok kisinin yerinden edilmesi, barajların büyük maliyetleri,

      deniz ekosistemindeki degismeler olusan en büyük dezavantajlardandır. Barajların sagladıkları

faydalara karsı maliyetlerin hesaplanması kamu yararına göre yapılmakta fakat insanlar, havzalar

      ve ekosistem üzerindeki etkilerinin maliyeti yeterince önemsenmemektedir.

Bu tez çalısmasında, 540 MW maksimum kapasiteye sahip Yusufeli Barajı’nın çevresel

      etkilerinin maliyeti analiz edilmistir. Bu analiz için çalısma ile ilgili konularda veriler toplanmıstır.

Yusufeli Barajı’nın yüksekligi, arazi ve topografya özellikleri, nüfus yogunlugu ve su altında

      kalan rezervuar alanı göz önüne alınmıstır.

Genel bilgiler bölümünde, tezin amacı belirtilip, baraj – çevre iliskileri incelenmistir. Yapılan

      isler bölümünde barajlar hakkında bilgi verilmistir. Yusufeli ilçesi ve Yusufeli Baraj Projesi

tanıtılıp, projenin karakteristik özellikleri verilmistir.

      Bulgular bölümünde ise Yusufeli Baraj Projesi’nin çevresel etki maliyeti; GHG emisyonları,

bitkisel üretim kayıpları ve meydana gelebilecek hayat kaybı maliyetleri, insanların yeniden

      yerlesmelerinden kaynaklanan maliyetler ve arazi kaybı maliyetleri göz önüne alınarak

hesaplanmıstır.

      Yusufeli Barajı’nın bir MWs elektrik üretimi için çevresel etki maliyeti yaklasık 148.97$

(221.64TL) olarak hesaplanmıs; hesaplanan çevresel etki maliyeti, mevcut elektrik tüketim

      maliyeti ve baraj maliyetiyle karsılastırılmıstır. Barajın enerji üretimi ile kendini amorti edecegi

süre 6.05 sene olarak tespit edilmistir.

      Anahtar Kelimeler: Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri Kalkınma Planı, Barajların çevresel etkileri,

Çevresel maliyet, Fayda-zarar analizi, Karsılastırmalı analiz