Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ebrahim SALAMİ
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK LİFLERİN FARKLI DAYANIMA SAHİP BETONLARIN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/8/2009
Sayfa Sayısı: 122
Tez No: t2086
Özet:

      Günümüzde beton farklı katkı maddeleri kullanılarak farklı dayanım sınıflarında üretilebilmektedir. Betonun mekanik özeliklerini iyileştirmek amacıyla farklı türde katkılar kullanılmaktadır. Bunların başında çelik lifler gelmektedir. Ancak çelik liflerin betonun özeliklerine etkisi, farklı çalışmalarda farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu da çelik lifler betonların davranışlarını araştıran çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir.

Çelik liflerin farklı dayanıma sahip betonların mekanik özeliklerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi için gerçekleştirilen bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, genel bilgiler bölümü olup, geleneksel beton, lif katkılı beton ve davranış özelikleri verilmektedir. İkinci bölüm, çalışmanın amacına uygun olarak farklı lif oranlarında ve farklı su/çimento oranlarında üretilen betonlar üzerinde gerçekleştirilen deneyleri ve bu deneylerden elde edilen bulguların karşılaştırmalı olarak incelenmesinden oluşmaktadır. Yapılan çalışmanın bütününden çıkarılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu bölümü kaynaklar dizini izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar çelik lif katkısının betonun basınç dayanımına, literatürde de belirtildiği gibi, arzu edilen dayanım artışını kazandırmadığı, çekme davranışını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca yarmada çekme dayanımından merkezi çekme dayanımına geçişte standardın önerdiği katsayı ile geçilebileceği, eğilme deneyi ile elde edilen çekme dayanımlarının merkezi çekme dayanımına dönüştürebilmesinde bu katsayının kullanılması durumunda hata oranının artacağını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Beton, Merkezi Basınç Dayanımı, Eğilmede Çekme Dayanımı, Çelik Lifler.