Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasin YILDIZ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME SIVI DEPOLARININ FARKLI YÖNETMEİKLERE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI DEPREM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/7/2009
Sayfa Sayısı: 173
Tez No: t2057
Özet:

      Sıvı depolarının depreme karşı tasarımı, günümüzde çok önem kazanmıştır. Zira son zamanlarda meydana gelen depremlerde sıvı depolarının depremlerde hasar görmesi ya da göçmesi sonucu birçok istenmeyen olay meydana gelmiştir. Bu istenmeyen olayların başında içme ve kullanım sularının temin edilememesi, çıkan yangınların kontrol edilememesi gibi olaylar gelmektedir.

Bu bağlamda çalışmanın amacı; uygulamada çalışan teknik elemanlara, sıvı depolarının hesap ve tasarımını yaparken yol gösterici olması için, bu konuda Dünya’da yürürlükte bulunan önemli yönetmelik hükümlerini ve örnekler üzerinde hesap şekillerini karşılaştırmalı olarak sunmaktır. Böylece ülkemizde bu konuda proje yapacak olan mühendisler tez kapsamında sunulan pratik çözüm yöntemlerini kendi problemlerine uygulayarak gereken hesapları yapabileceklerdir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak sıvı depoları hakkında genel bilgiler ve çalışmanın amacı verilmekte, geçmişte bu konuda yapılan çalışmalara ve çıkartılan standard/yönetmeliklere ilişkin literatür irdelenmektedir. Burada yerüstü, ayaklı ve gömme depolar hakkında genel olarak bilgi verildiğini ancak diğer tüm depolar için uygulama yapılmasına rağmen, gömme depolarla ilgili çözüm yapılmadığını belirtmek uygun olmaktadır.

İkinci bölüm, yapılan çalışmalar bölümü olup, bu bölümde silindirik ve dikdörtgen depoların her biri için sığ/derin, rijit/esnek kabul durumları dikkate alınarak depolara ilişkin sayısal uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan ayaklı depolar için de çerçeve taşıyıcı sistemli ayaklı deponun deprem hesabına ilişkin uygulama yapılmaktadır. Uygulamalarda Housner yöntemi ile Eurocode–8 ve ACI 350 hükümleri dikkate alınmıştır.

      Çalışmanın üçüncü bölümünde sayısal uygulamalardan elde edilen bulgular irdelenmektedir. Bu bölümde tablolar halinde elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Dördüncü bölümde çalışmadan çıkartılan başlıca sonuç ve öneriler sunulmaktadır. Yapılan sayısal uygulamalarda Eurocode–8 göre elde edilen sonuçların genel olarak daha güvenli tarafta sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler : Eurocode 8, ACI 350, Housner, ayaklı depolar, yerüstü depolar,gömme depolar, deprem hesabı