Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa MADEN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASFALT YOL YÜZEYİNDEKİ İNCE TANELİ MALZEMELERİN SÜRTÜNME KATSAYISINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2009
Sayfa Sayısı: 48
Tez No: t2047
Özet:

      Bu tez çalışmasında Trabzon Maçka yolunda aynı enkesitlerden alınan altı adet asfalt numunenin, kuru, ıslak, killi, kumlu, buzlu yol yüzeyi durumlarında lazer aleti ve kum yama yöntemi ile pürüzlülüğü, İngiliz Sürtünme pandülü aleti ile de sürtünme katsayısı belirlenmiştir. Test sonuçlarında, yol pürüzlülüğünün azalmasının ve yol yüzeyindeki su, kil, ve kumun sürtünme katsayısını önemli ölçüde azalttıkları anlaşılmıştır. Test sonuçları, yol yüzeyinin ıslak killi olması durumundaki sürtünme katsayısının, buzlu olması durumundaki sürtünme katsayısına çok yakın olduğunu ve buz kadar tehlikeli olduğunu göstermiştir

      Anahtar Kelimeler: Asfalt Yol, Aşınma, Pürüzlülük, Sürtünme Katsayısı, Kum Yama Yöntemi, Lazer Profilometre, İngiliz Sürtünme Pandülü