Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatma GÜL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAKIN VE UZAK FAY YER HAREKETİNE MARUZ BETON AĞIRLIK BARAJLARIN YAPISAL PERFORMANSINA BOYUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/7/2009
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: t2039
Özet:

      Bu tez çalışmasında, baraj-su-zemin etkileşimi dikkate alınarak yakın ve uzak-fay yer hareketine maruz beton ağırlık barajların yapısal performansına boyut etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) tarafından karşılaştırmalı analizler için tavsiye edilen baraj kesiti kullanılmıştır. USACE (U.S. Army Corps of Engineers)’de yer alan hasar kriterlerine göre beş farklı yüksekliğe sahip beton ağırlık barajın yapısal performansı değerlendirilmiştir. Barajların yapısal performansına göre, lineer olmayan analizlere gerek olup olmadığına karar verilmiştir. Yakın ve uzak-fay yer hareketine maruz bu baraj kesitlerinin lineer elastik dinamik analizleri, adım-adım integrasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İntegrasyon için zaman adımı 0.0025 saniye alınmış ve Rayleigh sönüm sabitleri, %5 sönüm oranı kabul edilerek hesaplanmıştır. Barajların lineer-elastik dinamik analizleri, sıvı-yapı sistemlerinin davranışını belirleyebilecek şekilde yenilenen NONSAP yapı analiz programı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yakın-fay yer hareketi ile ilgili literatür araştırması, tezde kullanılan yapısal performans kriteri ve lineer-elastik malzeme modeli, Lagrange sıvı sonlu eleman ve direkt integrasyon yöntemleri ile ilgili formülasyonlar verilmektedir. İkinci bölümde, Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi (ICOLD) tarafından karşılaştırmalı analizler için tavsiye edilen baraj kesiti tanıtılmış ve baraj-su-zemin sistemine ait sonlu eleman modeli verilmiştir. Lineer-elastik dinamik analiz ile ilgili ayrıntılar da bu bölümdedir. Üçüncü bölüm, gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgular ve bunların irdelenmesinden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde ise, bu tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar ve öneriler verilmektedir. Beşinci bölüm, tezde yararlanılan kaynaklara ayrılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Beton ağırlık baraj, yakın-fay yer hareketi, uzak-fay yer hareketi, yapısal performans, lineer-elastik dinamik analiz