Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Caner GÜNDOĞDU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASFALTİT ASFALTININ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE GELENEKSEL RAFİNERİ ASFALTI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/6/2009
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: t2030
Özet:

      Asfalt, yol kaplama karışımlarında agregaların birbirine bağlanmasında kullanılan temel bir bağlayıcıdır. Kökeni petrol olmakla beraber petrolün damıtılmasıyla çökeltim kulesinin dibinde kalan çökelekten oluşur. Bunun haricinde doğal göllerde de bulunabilmektedir.

Asfalt petrolün damıtılmasıyla elde edildiğinden petrol üretme olanağına sahip olmayan ülkeler petrolü ithal etmek zorunda kalmaktadırlar.

      Bu noktada ülkemizin petrol ithal eden bir ülke olduğu gerçeğini ve her yıl 20 milyon tondan fazla petrol ithal ettiğimizi hatırlatmanın faydası vardır. Ülkemiz kaynakları bol olan bir ülke olmadığından bu soruna bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir kaynaktan faydalanabileceğimizden bahsetmek gerekmektedir. Şırnak ili sınırları içerisinde ocaklardan çıkarılan, kömüre benzerliği sebebiyle uzun yıllar boyunca kömür olarak kullanılmış olan “asfaltit” adı verilen bir agreganın içerisinde bulunan asfalt sayesinde ülkemizin asfalt ithali sorununa çözüm olabileceği düşünülmektedir.

      Bu çalışmada asfaltit asfaltı ile geleneksel rafineri asfaltı fiziksel ve kimyasal olarak karşılaştırılmış ve asfaltit asfaltının kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Yapılan ön çalışmalarda asfaltitten çözücüler yardımıyla çıkarılan asfalt ile geleneksel asfalt numuneleri KTÜ Kimya Bölümü laboratuarlarında IR deneylerine tabi tutulmuş ve arada büyük benzerlikler görülmüştür. Bu benzerlikler fiziksel özellikler açısından da benzerlikler olabileceği yönünde yorumlanmıştır.

      Bu yorumdan hareketle asfaltit asfaltı üzerine standart asfalt kalite kontrol deneyleri uygulanmış ve elde edilen sonuçlar TS 12591 standartlarıyla karşılaştırılmıştır.

Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar umut verici olmaktadır. Asfaltit asfaltının, geleneksel asfaltın yerine kullanılabilirliğinin araştırılmasına devam edilmesi yolunda önemli katkılar sağlanmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Asfaltit, Asfaltit Asfaltı, Asfalt, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri