Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Onur ARAZ
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON VE DONATI DAYANIMININ BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/6/2009
Sayfa Sayısı: 95
Tez No: t2025
Özet:

      Deprem etkisi altında mevcut yapıların performanslarının DBYBHY 2007’e göre belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri de doğrusal elastik hesap yöntemleridir. Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile elemanların hasar sınırlarının tanımında kesitlerin etki/kapasite oranları (r) olarak ifade edilen sayısal değerler ile tanımlanan eleman hasar sınırları kullanılmaktadır. Kesitlerin etki/kapasite oranlarının (r) tespitinde gerekli olan gerek kapasite momentlerinin gerekse kesme kuvveti ve basınç kapasitelerinin belirlenmesinde malzeme olarak beton ve donatının yapı yerindeki mevcut dayanımlarının baz alınması gerekmektedir. Bu çalışma mevcut beton ve donatı kalitesinin projede öngörülen dayanımlardan daha düşük olması durumunda betonarme yapının performansında meydana gelebilecek değişiklikleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde yaygın olarak kullanılan üç katlı betonarme binalara örnek bir yapı 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’ ne uygun olarak boyutlandırılmıştır. Bu binanın farklı beton dayanımları ve farklı donatı akma dayanımları için, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan doğrusal elastik hesap yöntemi ile deprem performansları belirlenmiştir.

Farklı beton basınç dayanımları ve donatı akma dayanımlarına göre elde edilen analiz sonuçları ve kapasite değerlerine bağlı olarak bulunan etki/kapasite oranları (r) kolon ve kirişler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

       Çalışmadan çıkarılan sonuçlara göre kolon ve kirişlerde hesaplanan etki/kapasite oranları ve yapının global performansı beton ve donatı dayanımında meydana gelen azalmadan farklı oranlarda etkilenmektedir.

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal elastik yöntem, Performans, Etki/kapasite oranı, Beton

basınç dayanımı, Donatı akma dayanımı