Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemal EFENDİOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RADYE TEMELLERİN TASARIMINDA KULLANILAN HESAP YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/12/2008
Sayfa Sayısı: 146
Tez No: t1987
Özet:

      Marmara (1999) Depremi’nde de bir kez daha görülmüştür ki zemine uygun olmayan temel sisteminin uygulanması birçok yapının hasar görmesine ve yıkılmasına yol açmıştır. Bu deneyim ülkemizde zemin incelemelerini gündeme getirmiş ve daha emniyetli yapı arayışına yöneltmiştir. Konu ile ilgili olarak da yeni yasal düzenlemeler getirilmiş ve denetimler sıklaştırılmıştır.

      Bu gelişmeler sonucunda radye temel uygulamaları ülke gündemine yaygın olarak girmiştir. Firmalar, binalarının sağlamlığını radye temelle ilişkilendirerek, alıcıları ikna etmeye çalışmışlardır. Buna bağlı olarak, ülkemizde radye temel uygulamalarının sayı ve oranı artmıştır. Ancak radye temel hesabı ve tasarımı konusunda mühendislerin yararlanabileceği kaynaklar yok denecek kadar azdır. Bu açığı gidermek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, radye temeller için kullanılan hesap yöntemleri karşılaştırılmalı olarak irdelenmekte ve sayısal uygulamalar yapılmaktadır. Çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır:

      Birinci bölümde konuyla ilgili genel bilgileri içermektedir. Temellerin sınıflandırılması ve hesapları konusunda bilgiler verilerek taşıma gücü ve oturma kavramları üzerinde durulmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Terzaghi, Meyerof, Brinc-Hansen ve Vesic taşıma gücü denklemleri irdelenmektedir. Zemin oturma koşulları ve nedenleri hakkında bilgiler verilip oturma tipleri tanıtılmaktadır. Temel çeşitleri genel olarak alt başlıklar halinde öz olarak sunulmakta bunlardan radye temel çeşitleri ve hesap yöntemleri ise daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

      İkinci bölümde, seçilen iki tip radye temelin, rijit yöntemle ve sayısal analiz yöntemleriyle yapısal çözümlemesi yapılmaktadır.

      Üçüncü bölümde ise bu çalışmadan elde edilen bulgular irdelenmektedir.

      Dördüncü bölümde ise bu çalışmadan çıkarılan sonuç ve önerilere yer verilmektedir.

      Dördüncü bölümü kaynaklar dizimi ile özgeçmiş izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler: Radye Temeller, Rijit Çözüm, SAP2000, SAFE, PROBİNA