Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ezgi ERÇEL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YATAY İŞARETLEMELERDE KULLANILAN CAM KÜRECİKLERİNİN GÖRÜNÜRLÜK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/10/2008
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: t1976
Özet:

      Son yıllarda artan araç sayısına bağlı olarak trafik kazalarında büyük artış gözlenmekte olup toplumumuz için büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bundan dolayı, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yol üzerine, kalıcı veya geçici olan, yüksek dayanıklılık ve görünürlüğe sahip, sürücülerin gündüz ve gece her türlü hava koşullarında güvenli araba kullanmalarını sağlayan yatay işaretleme işlemi yapılmaktadır.

Yatay işaretlemeler, trafik güvenliğinin vazgeçilmez bir unsuru olduğundan verimliliğinin arttırılabilmesi için yeni buluşlara ve deneylere açık bir konudur. Bundan dolayı yatay işaretlemelerin görünebilirlik fonksiyonunu arttırabilmek için birçok deney yapıldı ve yapılmaktadır. Bu deneyler sonucunda yatay işaretlemelerin görünürlük performansını özellikle gece görünürlüğünü arttırabilmek için boya üzerinde “cam küreciği”nin kullanılması gerektiği anlaşıldı. Bugün tüm dünyada yol şeritlerinin gece görünürlüğünü sağlamak için cam kürecikleri kullanılmaktadır.

      Tez çalışmasında, cam küreciklerin, yatay işaretlemelerin gündüz ve gece görünürlükleri üzerinde ki etkisi öğrenmek için yansıtma performansının ölçümünde reflektometre aleti kullanılarak yapılan çalışmalar sonunda en ideal verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yatay İşaretleme, Soğuk yol çizgi boyası, Cam küreciği, Reflektometre aleti