Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zihni LORT
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 SONRASI YAPILARIN PROJE VE YAPIM AŞAMALARINDA KARŞILAŞILAN HATALAR ÜZERİNE İNCELEME ANKARA (ETİMESGUT SİNCAN) ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/10/2008
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: t1974
Özet:

      Önemli bir deprem kusagında bulunan Türkiye’nin alan ve nüfus olarak neredeyse tamamı

deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple depreme dayanıklı yapı tasarımı kavramı gün

      geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Geçmiste yasanan üzücü hatıraların, konunun önemini

kavramak için, tek basına bile yeterli bir unsur oldugu asikârdır. Son yasanan depremler, artık

      insanlara depremlerle yasama ve bu dogal afete karsı dayanabilecek yapıların yapılması

zorunlulugunu getirmektedir.

      Bu çalısmanın amacı; iyilestirilen, kapsamı genisletilen ve 7 Mart 2007’de yürürlüge giren

son Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) sonrası

      yapıların proje ve yapım asamalarında yapılan hataların arastırılarak anılarımızda her zaman

üzüntüyle yer alan son depremlerden ne kadar ders çıkarıldıgının gözlemlenmesidir. Bu

      amaçla önceden olusturulan anket formları kullanılmıs ve Ankara ilinde yeterli sayıda bina

incelenmistir.

      Bu çalısma dört bölümden meydana gelmektedir. _lk bölümde deprem ile deprem

parametreleri, depreme dayanıklı yapı kavramı, depreme dayanıklı yapı tasarımı için mimari

      projede uyulması gereken kurallar, yapılarda kullanılan tasıyıcı yapı elemanları ve sistemleri,

günümüzde yapıların proje ve yapım asamalarında karsılasılan hatalar ve çalısmanın amacı ve

      kapsamı hakkında bilgi verilmektedir. _kinci bölümde Ankara ili kapsamında ruhsat tarihi 7

Mart 2007’den sonra olan binaların proje ve yapım asamaları yönetmeliklerin minimum ve

      maksimum kosulları yönünden incelenmekte, bu binalarda karsılasılan sorunlar fotograflarla

irdelenmektedir. Üçüncü bölümde bu çalısmadan çıkarılan sonuçlar ve bazı öneriler

      verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar listesi takip etmektedir.

Çalısmadan elde edilen sonuçlar, meydana gelmis depremlerden gerekli dersin tam olarak

      çıkarılamadıgını, yönetmeligin uygulanmasında bir denetim mekanizmasının tam olarak etkin

hale getirilemedigini, yapım asamasında gerekli özenin tam olarak gösterilmedigini

      göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Proje Asaması, Yapım Asaması, Hatalar, Depreme Dayanıklı Yapı

      Tasarımı, Deprem Yönetmeligi, TS 500