Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nilüfer KÜÇÜKALİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekai ANGIN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEMİRYOLU ALTYAPISININ JET ENJEKSİYON YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/9/2008
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: t1972
Özet:

      Zemin iyileştirme teknikleri, zayıf yeraltı koşullarına sahip alanlardan faydalanmayı sağlaması ve bu zayıf yeraltı koşullarına rağmen ihtiyaç duyulan projelerin tasarımına ve inşasına olanak tanıması nedeniyle yeni inşaat projelerinde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Zemin ıslahı, uygulandığı zeminin mekanik özelliklerini değiştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler. Bu kapsamda zeminin özellikle basınç dayanımı ve elastisite modülü değerleri artarken, geçirgenliği azalır. Bu sonuçlara ulaşmada en başarılı sistemlerden biri de Jet Enjeksiyonu metodudur.

Jet Enjeksiyonu sistemi, özünde diğer zemin iyileştirme tekniklerinden farklılık gösterir. Bu sistem zemin yapısını tamamen bozar ve daha sonra sertleşecek homojen bir zemin oluşturmak için yüksek basınç altında zeminin harçla karışmasını sağlar. Jet Enjeksiyonu tekniği geçirgenlik ve dane çapı dağılımına bakılmaksızın çok farklı zeminlerin iyileştirilmesinde başarıyla kullanılabilmektedir. Bu sebepten bu tekniğin kullanıldığı alanlar hızla artmaktadır.

      Bu tez, yerinde uygulanan bir zemin iyileştirme tekniği olan Jet Enjeksiyonun tarihsel, teorik ve pratik geçmişini kapsamaktadır. Buna ilaveten bu tekniğin türleri, tasarımı, uygulaması, parametreleri, uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları bu çalışma dahilinde ele alınmıştır. Son olarak zayıf zemin koşulları yüzünden oturma yapan bir demiryolu altındaki Jet Enjeksiyonu uygulaması vaka çalışması kapsamında incelenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Zemin iyileştirmesi, enjeksiyon çeşitleri, jet enjeksiyon.