Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Arif YANIK
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MEVCUT DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE MEVCUT BİR BİNANIN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/8/2008
Sayfa Sayısı: 119
Tez No: t1962
Özet:

      Etkin deprem kuşağında bulunan ülkemizde birçok yıkıcı depremler olmuştur. Bu depremler neticesinde büyük can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Ülkemizde oluşan depremler, bina stoğumuzun büyük bir kısmının yeterli emniyete sahip olmadığını göstermiştir. Depreme dayanıklı yapı yapılması için çıkartılan yönetmeliklerin, zaman içerisinde gereksinimleri karşılayabilmeleri ve/ya da yeni ortaya çıkabilecek yapım tekniklerini içermeleri için revize edilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 1998 yılında yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”, 2007’de revize edilerek “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ismi ile yürürlüğe giren yönetmelik ile karşılaştırılmış, ve yönetmeliğe ilave edilen mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi koşulları dikkate alınarak mevcut bir okul binasının incelemesi doğrusal elastik yöntem ile yapılmıştır.

Çalışmanın birinci bölümünde, betonarme binaların deprem davranışları hakkında genel bilgiler verilerek, deprem yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile mevcut betonarme binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi irdelenmiş, ikinci bölümünde bir okul binasının değerlendirilmesi doğrusal elastik hesap yöntemlerinden biri olan eşdeğer deprem yükü yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise bu çalışmadan çıkartılabilecek bazı sonuç ve öneriler verilmiştir.

      Yapılan incelemelerde, bu çalışmaya konu olan hasarsız mevcut okul binasının hedeflenen Can Güvenliği performans seviyesini sağlamadığı görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Deprem Yönetmeliği, Mevcut Binaların Değerlendirilmesi, Güçlendirme, Performans Analizi, Doğrusal Elastik Yöntem