Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Dinçer AYDOĞAN
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: L-MOMENTLERİ YÖNTEMİYLE ÇORUH HAVZASININ BÖLGESEL FREKANS ANALİZİNİN YAPILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/8/2008
Sayfa Sayısı: 128
Tez No: t1955
Özet:

      Çoruh Havzası gibi önemli ve büyük havzalarda yapılacak su yapılarının projelendirilmesinde, çeşitli yineleme aralıklarına göre gelebilecek debilerin bilinmesi, projelerin en önemli aşamalarından bir tanesini oluşturmaktadır. Ancak, bu gibi büyük havzalarda kurulmuş olan akım gözlem istasyonlarının sayısı ve veri uzunlukları çoğu zaman yeterli sayıda değildir. Bu durumlarda bölgesel frekans analizlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Çoruh havzasının bölgesel frekans analizi, yeni bir metot olan L-momentler yöntemiyle yapılmıştır.

Çoruh havzası öncelikle bir bütün olarak incelenmiştir. Ancak havzanın bir bütün olarak heterojen olduğu tespit edilmesi ile dört bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin ilk olarak noktasal ve bölgesel L-moment katsayıları elde edilmiştir. Daha sonra her bölge için yapılan uyumsuzluk ölçüsü testi sonucunda tüm istasyonlar uyumlu oldukları tespit edilmiştir. Bölgelerin homojenlikleri, heterojenlik ölçüsü testi ile belirlenmiştir. Uygunluk testi ile Yukarı ve Aşağı Çoruh havzaları için Pearson Tip III, Yusufeli bölgesi için Ekstrem Değer ve Oltu Çayı bölgesi için Lojistik değer dağılımların en uygun dağılımlar oldukları bulunmuştur. Her bölge için bu dağılımlar kullanılarak çeşitli yineleme aralıklarına göre karakteristik değerler hesaplanmış, Monte Carlo benzeşimi ile de bu karakteristik değerlerin doğrulukları tespit edilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Çoruh Havzası, Bölgesel Frekans Analizi, L-moment, Heterojenlik Ölçüsü, Uygunluk Testi, Karakteristik Değer