Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tuğçe KOÇ
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİNDE T90’IN TAYİNİ VE SİSTEM BOYUTLANDIRILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/8/2008
Sayfa Sayısı: 151
Tez No: t1954
Özet:

      Atıksuların, standartlara uygun şekilde deşarj edilebilmesi için seyrelme kriterlerinin sağlanmasıgerekir. Çünkü bakterilerin deniz ortamında azalması için atıksu ve organik maddelerin seyrelme miktarı önemlidir.

Üçüncü seyrelme evresinde kullanılan T90 parametresi, atıksu kirliliğinin göstergesi olan bakteri yoğunluğunun %90’ının azalması için geçen zamanı ifade eder. Bakteri ölüm oranının tespiti, deşarj sistemlerinin boyutlandıılmasında en önemli konulardan biridir.

      Bu tez çalışmasının amacı; T90 değerlerinin farklı çevresel koşullar altında ve seçilen bakteri tipine göre değişebilirliğini ve bu değişkenliğin seyrelmeye ve proje boyutlandırmasına etkilerinin araştırılıp belirlenmesidir.

      Anahtar Kelimeler: T90, atıksu, deniz deşarjı, seyrelme, bakteriyel yok olma, su kalitesi

indikatörleri, Karadeniz.