Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Rahim ŞİBİL
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Biyolojik Parametre Değişimlerine Bağlı Olarak Atık Su Arıtma Tesislerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/8/2008
Sayfa Sayısı: 148
Tez No: t1947
Özet:

      Atık suların arıtılması, azalan su kaynakları doğrultusunda geri kazanımının sağlanması ve çevreye en az zarar verecek şekilde deşarj edilmesi hızla büyüyen ve endüstrileşen dünya için önemli önlemlerin başında gelmektedir.

Bu çalışmada, atık suların kirlilik derecelerine göre arıtma tesislerinin bilgisayar destekli tasarımları yapılmış ve bu parametre değişimlerinin atık su arıtma tesislerinin boyutlarına etkileri incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde, atık suların genel özellikleri ve zararlı etkileri hakkında bilgi verilmekte ve kirlilik dereceleri incelenmektedir. Bu kirlilik derecelerinin en büyük belirleyicilerinden biri olan biyokimyasal oksijen ihtiyacının (BOİ) tanımı, ölçüm teknikleri ve toplam BOİ tespitinde kullanılan matematik yöntemler ile devam eden bölüm, atık suların kirlilik derecelerine göre uygulanması gereken arıtma yöntemlerinin anlatılmasıyla sonlanmaktadır.

       Çalışmanın ikinci bölümünde deneysel 5 günlük BOİ değerlerinin toplam BOİ’nin tespitinde kullanılan matematik yöntemlerden biri olan seriler metoduna uygulanması ve bulunan sonuçların diğer yöntemlerle elde edilen toplam BOİ ve reaksiyon hız sabiti (k1) değerleriyle karşılaştırılması yapılmıştır. 5 günlük BOİ değerleri ve toplam BOİ değerleri için arıtma tesislerini tasarımları C++ programı kullanılarak yapılmış ve sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.

Elde edilen sonuçlara bakıldığında, tesislerin boyutlandırılmasında kullanılan bilgisayar programları, hesaplamalarda büyük kolaylıklar sağlamakta ve bu sayede zamandan büyük tasarruflar elde edilmektedir. Tesis boyutlarının BOİ değerleriyle orantılı olarak arttığı görülmüştür. Dolayısıyla atık su arıtma tesisleri boyutlandırılırken deneysel olarak bulunan BOİ5 değerlerinin yerine toplam BOİ değerlerinin kullanılmasının daha doğru olacağı söylenebilir. Toplam BOİ’nin hesabı için ise diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar veren moment yöntemi ve ona yakın değerler veren seriler yöntemi kullanılabilir.

      

Anahtar Kelimeler: BOİ, Respirometre, Atık Su Tesisi, Aktif Çamur, Biyodisk, Havalandırmalı lagün, C++