Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Olcay EĞRİBOYUN
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Farklı Kablo Düzenlemelerine Sahip Çift Tabliyeli Kablolu Köprülerin İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/6/2008
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: t1917
Özet:

      Kablolu köprüler, üstün yük taşıma kapasiteleri, düşük maliyetleri, estetik görünümleri

ve inşa sürelerinin kısalığı nedeniyle dünya çapında son yıllarda orta ve uzun açıklıkların

      geçilmesi amacıyla tercih edilmektedirler. Modern kablolu köprüler, fan tip, harp tip ve

yarı harp tip olarak üç farklı kablo düzenlemesinde inşa edilmektedirler. Her geçen gün

      taşıt sayısındaki artış, günümüzde daha fazla karayoluna ihtiyaç duyulmasına neden

olmaktadır. Bu nedenle üretilen projelerde köprüler, geniş tabliyeler yerine iki yahut üç

      tabliyeli olarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen nedenlerden yola

çıkılarak çift tabliyeli kablolu köprüler üzerine bir araştırma yapılmıştır.

      Çalışmanın ilk kısmında genel olarak kablolu köprülerin tarihsel gelişiminden, yapısal

bileşenlerinin özelliklerinden ve konu ile ilgili çalışmalardan bahsedilmiştir. Tarihsel

      gelişim bakımından özellikle 20. yüzyıl da inşa edilmiş önemli modern kablolu köprü

örneklerine ait özelliklerden söz edilmiştir. Kablolu köprülerin yapısal bileşenleri olan

      kablolar, tabliyeler ve kuleler hakkında bilgiler verilmiş ve son yıllarda köprü

uygulamalarında sıklıkla kullanılan ortotropik tabliyelerin genel ve pratik hesabından

      bahsedilmiştir.

İkinci kısımda, çalışmanın amacına uygun oluşturulan üç boyutlu çift tabliyeli kablolu

      köprü modellerinin ön boyutlandırılması yapılmış ve modellerde kullanılan eleman

kesitleri verilmiştir. Oluşturulan farklı kablo düzenlemelerine sahip modellere uygulanan

      yükler ve modellerin geometrileri de bu kısımda sunulmuştur.

Üçüncü kısımda, modellenen farklı kablo düzenlemelerine sahip çift tabliyeli kablolu

      köprülerin, birbirlerine göre farklılıklarını elde edebilmek amacıyla SAP2000 bilgisayar

programı yardımı ile statik ve dinamik yükler altında analizleri yapılmış ve elde edilen

      sonuçlar sunulmuştur. Zaman-tanım aralığında yapılan dinamik analizde İzmit-Yarımca

depremi kayıtları kullanılmıştır.

      Dördüncü kısımda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılarak çift tabliyeli

kablolu köprü modelleri arasındaki farklıklılar belirtilmiştir.

      Anahtar Kelimeler : Çift Tabliyeli Kablolu Köprü, Ortotropik Tabliye, Farklı Kablo

Düzenlemeli Kablolu Köprü