Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümit EREN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Asfaltitin Asfalt Betonunda Mineral Filler Olarak Kullanılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/6/2008
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: t1904
Özet:

      Ulaşım koşulları, trafik yükleri ve çevresel etkiler değiştikçe, karayollarının performansını etkileyecek ve yol yapım maliyetlerini daha ekonomik kılacak, günün trafik ve çevre koşullarına uygun, yeni malzemeler araştırılmakta ve yeni tasarım yöntemleri geliştirilmektedir.

Bu çalışmada, petrol kökenli bir maden olan asfaltitin filler malzemesi olarak sıcak karışım asfalt betonunda kullanılabilirliği incelenmiştir. Aynı agrega gradasyonuna sahip kalker ve asfaltit filleri içeren asfalt karışımları hazırlanmış ve optimum bitüm oranları Marshall deneyi yapılarak belirlenmiştir. Asfaltit ve kontrol karışımlarının mekanik özellikleri Marshall stabilite, dolaylı çekme ve su hasarı deneyleri yapılarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, karışımların yoğunluk-boşluk özellikleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

      Bu çalışma sonucu elde edilen bulgulardan, asfaltitin, asfalt betonu karışımında bütünüyle mineral filler olarak kullanılması yerine, özellikle boşluk oranı ve stabilite değerleri açısından, belli bir miktar kullanılmasının daha iyi sonuçlar verebileceği açıkça gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asfaltit, Mineral Filler, Asfalt Betonu, Boşluk Analizi, Mekanik Özellikler