Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Tahsin ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tüneller ve Tasarım İlkeleri
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/8/2007
Sayfa Sayısı: 132
Tez No: t1846
Özet:

      Bayındırlık yapılarının bir sınıfını teşkil eden tünellerin; ulaşım, savunma, sığınma ve

depolama gibi birçok amaçla inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzde şehirlerin büyümesi

      yol standartlarının iyileştirilmesi, savunma ve sığınak ihtiyaçlarının artması, arazinin

engebeli ve/veya değerli oluşu gibi nedenlerle bu yapıların inşasına çok daha fazla

      gereksinim duyulmaktadır. Günümüz koşulları bundan böyle Türkiye’de yaygın olarak

inşa edilen ulaşım tünelleri yanında savunma amaçlı tünellerin de yapımına önem

      verilmesi gerektiğinin düşündürmektedir.

Bu yapıların tasarımları, yapısı çok karmaşık olan zeminle özel etkileşimlerinden dolayı

      diğer yapılara göre daha fazla disiplin mensubu teknik elemanların teknik literatürde

mevcut tasarım yöntemlerinden, ülke ekonomisiyle bağdaşan bir emniyeti sağlama

      yönünden en uygun olanını seçerek birlikte çalışmalarını gerektirmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı tüneller konusunda bir sentez çalışması yardımıyla bu

      yapıların tasarımlarında kullanılan teknik literatürde mevcut, tanınmış bazı analitik

yöntemleri aynı simgeler altında tasarımlarda kullanımlarını kolaylaştıracak şekilde

      sistematik olarak açıklamaktır. Böylece tünelcilikte çalışan mühendislere zemin yapısına

göre uygun yöntemi seçme kolaylığı tanıyabileceği düşünülmektedir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl bölüm ve bir ekler bölümünden

oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup burada tünellerin tarihçesi,

      sınıflandırılması, yapım için gerekli incelemeler, zemine göre yöntem seçimi ve yapım

esnasında karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde tünel

      kaplamaları, bunların yapısal çözümlemesinde kullanılan tanınmış bazı ampirik ve analitik

yöntemler aynı simgeler altında kullanımını kolaylaştıracak şekilde açıklanmakta, sonlu

      elemanlar yöntemi hakkında bazı hatırlatmalar ile yöntemlerden birine ilişkin geliştirilen

bilgisayar programıyla gerçekleştirilen sayısal uygulama da burada verilmektedir.

      Üçüncü bölüm sonuç ve önerilere ayrılmış olup bu son bölümü kaynaklar listesi ile bir

nal enkesitli tünelin yapısal çözümlemesi için geliştirilen bilgisayar programını ve ampirik

      yöntemlerin kullanımına ilişkin bazı çizelgelerin verildiği bir ekler bölümü izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüneller, Kaplamalar, Tasarım, Yöntem, Analitik, Sayısal