Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ender Öz
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BACALARIN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/8/2007
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: t1844
Özet:

      Özel mühendislik yapılarından biri olan betonarme bacaların tasarımları da özel çözümler gerektirmektedir.

Ancak Türkiye’de betonarme bacalara iliskin henüz bir yönetmelik mevcut olmadığı gibi bu konuda Türkçe

      olarak yazılmıs, tasarımların kolaylıkla yapılmasını sağlayacak, yeterli düzeyde kaynak da bulunmamaktadır.

Bu durumda Türkiye’deki mühendisler bu tip yapıların projelendirilmesinde yabancı yönetmelikleri ve

      genellikle yabancı kaynakları kullanmaktadırlar. Yabancı yönetmeliklerin birçoğu betonarme bacaların

tasarımında doğrusal yapısal çözümlemelerle birlikte doğrusal olmayan yapısal çözümlemelerin de yapılması

      gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Bu çalısmanın temel amacı, betonarme bacalar konusunda insaat mühendislerinin kullanabileceği bir sentez

      yardımıyla bacaların davranıslarının tartısılmasını takiben yapısal çözümlemelerine iliskin doğrusal ve doğrusal

olmayan yöntemleri kullanabilmek için hesap sırasını açıklamaktır.

      Çalısma üç bölümden olusmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup burada bacalar hakkında bazı

hatırlatmalar, baca kısımları, betonarme baslıca baca tipleri, baca etkileri ve bacaların boyutlandırmasına iliskin

      ilkeler üzerinde durulmaktadır.

Đkinci bölümde betonarme bacaların doğrusal ve doğrusal olmayan yapısal çözümleme yöntemleri, temel

      hesapları ile ilgili bazı bilgiler ve yapısal çözümlemelerinin rüzgâr yüklerine göre yapılmasının açıklandığı

sayısal bir uygulama verilmektedir.

      Üçüncü bölüm çalısmanın tamamından çıkarılan baslıca sonuç ve önerilere ayrılmıs olup bu son bölümü

kaynaklar dizini ile özgeçmis izlemektedir.

      Anahtar Kelimeler: Betonarme Bacalar, Baca Etkileri, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yapısal

Çözümlemeler, Rüzgâra Göre Yapısal Çözümleme