Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gülşen KAYNAK
Danışman: Prof. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZUNKAYA (RİZE) HEYELANININ GEOTEKNİK İNCELEMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/7/2007
Sayfa Sayısı: 56
Tez No: t1817
Özet:

      Kitle hareketleri ya da heyelan olarak adlandırdığımız yamaç veya şev hareketleri, nedenleri, oluşumları ve sonuçları bakımından bölgesel özellik taşıyan doğal afetlerdir. Oluşum nedenleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi jeolojik, jeodezik ve özellikle de meteorolojik koşullar bakımından kitle hareketlerinin oluşumuna fazlaca yatkınlık arz etmektedir. Bu çalışmada, Karadeniz Sahil Yolu, İyidere-Çayeli Kesimi, Derepazarı İlçesi Uzunkaya Mevkii’ sol yarma şevinde meydana gelen kitle hareketi incelenmiştir. Bu amaçla, hareket sonrasında yerinde yapılan gözlemlerden sonra araştırma programı yapılmıştır. Ön çalışmalar kapsamında; saha ile ilgili önceki çalışmalar incelenmiş, yerinde geoteknik incelemeler yapılmış, sahanın jeolojik-geoteknik planı hazırlanarak deneysel veriler için sondaj yerleri belirlenmiştir. Sahanın geometrisini elde etmek için jeodezik kesitler çıkartılmıştır. Sahada yapılacak araştırmalar kapsamında; arazide belirlenen yerlerde sondajlar, standart penetrasyon deneyleri, presiyometre deneyleri yapılmıştır. Sondajlardan elde edilen zemin ve kaya örnekleri üzerinde laboratuar deneyleri yapılmıştır. Araştırmalardan elde edilen verilere dayanılarak sondaj logları ve tablolar hazırlanmıştır. Kritik kesit belirlenerek jeolojik kesit hazırlanmış ve bu kesit üzerinde stabilite analizleri bilgisayar programı ile yapılmıştır. Stabilite analizleri, sahanın jeolojik ve topoğrafik yapısı göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve sahanın ıslahına yönelik geoteknik çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Heyelan İncelemesi, Şev Stabilizasyonu, Zemin Çivisi