Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurten TOPALOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDE TÜRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DOGRUSAL OLMAYAN STATİK İTME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/6/2007
Sayfa Sayısı: 116
Tez No: t1804
Özet:

      Ülkemizde sıkça meydana gelen yıkıcı depremler, yapılarımızın deprem sonrası

gösterecegi davranısların bilinmesi gerekliligini ortaya koymaktadır. Deprem

      Mühendisliginde son yıllarda meydana gelen gelismeler bu konuda gerçege yakın fikir

vermektedir. Dogrusal olmayan analiz yöntemleri ile yapıların deprem etkisi altındaki

      davranısları daha gerçekçi bir sekilde belirlenebilmekte, daha ekonomik tasarım yapmak

mümkün olabilmekte ve yapıların olası bir deprem etkisi altında performansları

      belirlenebilmektedir. Dolayısıyla gerçeklestirilen bu çalısmada, örnek olarak seçilen bir çelik

yapı için merkezi çelik çaprazlı perde türlerinin etkinliginin dogrusal olmayan statik itme

      analizi (pushover analysis) ile incelenmesi amaçlanmıstır.

Bu çalısma kapsamında, depremin yapı elemanlarında meydana getirecegi etkiler ve

      bunun sonucunda belirlenecek yapısal performans seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan

FEMA-356 ve ATC-40’daki yöntemler incelenmekte, çelik çerçeve türü yapı örnekleri

      artımsal itme yöntemiyle verilmektedir.

Bu çalısma, toplam 4 bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde konunun tanımı

      yapılmakta, bu konuda yapılmıs çalısmalar ve çalısmanın amacı açıklanmaktadır. kinci

bölümde performans kavramına dayalı tasarım ve degerlendirmede kullanılan tanım, kavram

      ve parametreler açıklanmaktadır. Ayrıca Mart 2007’de yürürlüge giren yeni deprem

yönetmeligine deginilmektedir. Üçüncü bölümde artımsal itme yöntemiyle, yukarıda

      tanımlanan bir çelik yapının analizi için veri girisi ve analiz sonuçları ile elde edilen bulgular

verilmektedir. Dördüncü bölümde ise çalısmanın tamamından çıkarılan sonuç ve öneriler yer

      almaktadır. Son olarak da kaynaklar listesi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Performansa Dayalı Tasarım, Dogrusal Olmayan Statik tme Analizi,

      Çelik Çerçeve Yapılar, Merkezi Çelik Çaprazlar