Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Caner ARSLANTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZUN SÜRE KARIŞTIRMAYA MARUZ UÇUCU KÜL VE SİLİS DUMANLI BETONLARDA SÜPERAKIŞKANKLAŞTIRICI İLE KIVAM İYİLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/1/2007
Sayfa Sayısı: 105
Tez No: t1790
Özet:

      Araştırmada C 25/30 sınıfı mineral katkısız, silis dumanı ve uçucu kül katkılı beton

karışımlarında karıştırma süresine bağlı olarak meydana gelen çökme kayıplarının

      belirlenmesi ve bu çökme kayıplarının süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi kullanmak

suretiyle iyileştirmesi amaçlanmıştır.

      Homojenlik sağlamak için beton karışımları başlangıçta beşer dakika karıştırılmış ve

bu süre sonunda betoniyerden alınan karışım numuneleri üzerinde sırasıyla sıcaklık,

      çökme, hava içeriği, birim ağırlık deneyleri gerçekleştirilmiş ve 28 günlük basınç

dayanımını belirlemek için küp numuneler hazırlanmıştır. Her bir karıştırma periyodu

      sonunda betoniyerden alınan karışım numunesi üzerinde çökme değeri ölçülmüştür.

Ölçülen çökme değerini başlangıç çökme değeri 200±10 mm ye çekmek için beton

      karışımına bir miktar süper akışkanlaştırıcı katkı maddesi ilave edilerek beton kısa bir süre

daha karıştırılmış ve bu betona ait çökme değeri, hava içeriği, birim ağırlık, ve sıcaklık

      ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca 28 günlük basınç dayanımını belirlemek için küp numuneler

hazırlanmıştır.

      Herbir karıştırma süresi sonunda meydana gelen çökme kayıplarını iyileştirmek için

beton bileşimine bağlı olarak katılması gereken süper akışkanlaştırıcı miktarı tespit edilmiş

      ve bu şekilde uçucu kül ve silis dumanı içeren betonların çökme kayıplarını iyileştirmede

süper akışkanlaştırıcının etkinliği belirlenmiştir.

      Elde edilen sonuçlara göre uçucu kül ve silis dumanı içeren betonların karıştırma

süresine bağlı olarak çökme kayıplarının mineral katkı maddesi içermeyenlere kıyasla

      farklılık gösterdiği ve buna bağlı olarak çökme kaybını iyileştirmek için kullanılan süper

akışkanlaştırıcı miktarının da değiştiği görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: İşlenebilirlik, Çökme, Silis dumanı, Uçucu kül, Kıvam iyileştirme,

Süper akışkanlaştırıcı