Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Meltem ÇOLAK
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DAYANMA DUVARLARININ OTURMALARININ KOHEZYONSUZ ZEMİNLERDE SPT VE CPT SONUÇLARINDAN BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/1/2007
Sayfa Sayısı: 137
Tez No: t1777
Özet:

      Dayanma duvarları, zemini iki farklı düzeyde tutan ve yanal zemin basınçlarının

etkisinde olan rijit dayanma yapılarıdır. Dayanma duvarlarının islevlerini güvenli bir

      sekilde yerine getirebilmesi için projelendirme asamasında bazı denetimler (tahkikler)

yapılır. Bu denetimlerin en önemlilerinden biri, oturma denetimidir. Ancak, dayanma

      duvarları sıklıkla oturma denetimi yapılmadan tasarlanmakta ve asırı oturmalardan dolayı

hasara ugrayabilmekte, hatta kırılmalar, göçmeler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle

      dayanma duvarı temel zeminindeki oturmalar hesaplanmalı ve izin verilebilir oturma

degerleri ile karsılastırılmalıdır.

      Bu çalısmada, genel olarak kohezyonsuz zeminlerde dayanma duvarlarının

oturmalarının Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Koni Penetrasyon Deneyi (CPT)

      sonuçlarından belirlenmesi incelenmistir. Oturmalar, zaman alıcı, yaklasık degerler içeren

elle hesaplamalar yerine, Fortran Dilinde gelistirilen bilgisayar programları ile

      hesaplanmaktadır.

Bu çalısmanın 1. Kısımda, dayanma duvarları ile ilgili genel bilgiler (tanımları,

      sınıflandırılmaları, kullanıldıkları yerler, etkiyen yanal zemin basınçları ve projelendirme

asamasında yapılması gereken denetimler), oturma durumu, üniform ve farklı oturmaların

      nedenleri ve etkileri açıklanmıstır. 2. Kısımda, oturma tahmin yöntemleri, Standart

Penetrasyon ve Koni Penetrasyon Deneyi sonuçları ile bir serit temelin oturmasının

      hesaplanmasına ait yaklasımlar anlatılmıstır. 3. Kısımda, bazı tipik örnekler çözülmekte ve

4. Kısımda da bazı sonuçlar sıralanmaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Dayanma Duvarları, Oturma Denetimi, Kohezyonsuz Zemin,

Standart Penetrasyon Deneyi, Koni Penetrasyon Deneyi, Fortran

      Bilgisayar Programı